Raziskovanje odnosov etničnosti in manjšin v Sloveniji: k preurejeni perspektivi

Avtor(ji): Šumi, Irena
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Čeprav se Inštitut za narodnostna vprašanja po osmih desetletjih obstoja in delovanja navidez anahronistično še vedno bori s kaj zunajznanstvenimi uzurpacijami svojega polja preučevanja, prispevki drugega panela jubilejne konference v letu 2005 kažejo, da slovenske etnične študije in študije nacionalizma vendarle obsegajo znaten strokoven krog, ki Inštitut člansko presega, pri katerem pa ima Inštitut vendarle odločilne formativne zasluge. Šest prispevkov zaporedoma avtorjev politologinje mednarodnih odnosov Hannah Starman, sociologinje Marije Jurić Pahor, antropologinje Duške Knežević Hočevar, geografa in demografa Damirja Josipoviča, ter antropologov Alenke Janko Spreizer in Gregorja Starca veže tematska nit: od teoretizacije nacionalnega spominjanja preko ideologij nacije in avtohtonizma do teoretizacije manifestativnega nacionalizma, ki se ponovno okorišča s kolektivnim spominom.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/5013
  • dcterms:title
   • Raziskovanje odnosov etničnosti in manjšin v Sloveniji: k preurejeni perspektivi
  • dcterms:creator
   • Irena Šumi
  • dcterms:subject
   • etnične študije
   • nacionalizem
   • teorija travme
   • spomin in memorija
   • demografija
   • rodnost
   • ethnic studies
   • nationalism
   • theory of trauma
   • memory
   • demography
   • natality
  • dcterms:abstract
   • Although the Institute for Ethnic studies after eight decades of its existence and work still fights, somewhat anachronistically, various extra-scientific usurpations of its field of investigations, the contributionsto the second panel of the jubilee conference in 2005 show that Slovenian ethnic studies encompass as substantial professional circle that goes beyond the associates of the Institute itself, but for whom the Institutewas decisively formative. The six contributions from, in order of appearance: IR specialist Hannah Starman; sociologist Marija Jurić Pahor; anthropologist Duška Knežević Hočevar; geographer and demographer Damir Josipovič, and anthropologists Alenka Janko Spreizer and Gregor Starc, are bound by a joint thematic thread: from theoretisations of (national) memory to ideologies of nationalism and autochtonism to theoretisations of manifest nationalism which, again, uses collective memory as a key concept.
   • Čeprav se Inštitut za narodnostna vprašanja po osmih desetletjih obstoja in delovanja navidez anahronistično še vedno bori s kaj zunajznanstvenimi uzurpacijami svojega polja preučevanja, prispevki drugega panela jubilejne konference v letu 2005 kažejo, da slovenske etnične študije in študije nacionalizma vendarle obsegajo znaten strokoven krog, ki Inštitut člansko presega, pri katerem pa ima Inštitut vendarle odločilne formativne zasluge. Šest prispevkov zaporedoma avtorjev politologinje mednarodnih odnosov Hannah Starman, sociologinje Marije Jurić Pahor, antropologinje Duške Knežević Hočevar, geografa in demografa Damirja Josipoviča, ter antropologov Alenke Janko Spreizer in Gregorja Starca veže tematska nit: od teoretizacije nacionalnega spominjanja preko ideologij nacije in avtohtonizma do teoretizacije manifestativnega nacionalizma, ki se ponovno okorišča s kolektivnim spominom.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:5013
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf