Glasnik Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana-okolica in Mestnega ljudskega odbora Ljubljana

Leto I.

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1954
Ključne besede: uradni listi, Ljubljana
Založnik(i): Okrajni ljudski odbor, Ljubljana, Mestni ljudski odbor, Ljubljana