Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Pozitivne spremembe na področju pravne zaščite varstva manjšin na Madžarskem so v začetku 90-ih let 20. stoletja prispevale k politični in kulturni organiziranosti Slovencev v Porabju in v Budimpešti. Po sprejetju Zakona o pravicah narodnih in etničnih manjšin na Madžarskem (leta 1993) pa tudi v drugih krajih zunaj območja avtohtone poselitve, predvsem v večjih mestnih jedrih (Szombathely, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár) na Madžarskem. V prispevku so predstavljeni izsledki raziskave Položaj Slovencev na Madžarskem zunaj območja avtohtone poselitve (primer Slovenci v Szombathelyu/Sombotelu) o organiziranosti, o spremljanju manjšinskih medijev ter o stikih Slovencev v Sombotelu. Kvalitativna analiza manjšega vzorca, predvsem članov dveh slovenskih organizacij (slovenske manjšinske samouprave in Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel) v Sombotelu kaže, da skupni programi obeh organizacij, prisotnost manjšinskih medijev ter stiki (formalni in neformalni) s poselitvenim območjem, s Slovenci drugod na Madžarskem, kakor tudi s Slovenci v Sloveniji pozitivno prispevajo k ohranjanju in razvijanju etničnih značilnosti.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4924
  • dcterms:title
   • Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu
  • dcterms:creator
   • Katalin Munda Hirnök
  • dcterms:subject
   • slovenska manjšina
   • Madžarska
   • slovenske organizacije v zamejstvu
   • množični mediji
   • Sombotel
   • Porabje
   • Hungary
   • Slovene minority
   • cultural and political organizations
  • dcterms:abstract
   • Positive changes in the field of legal protection of minorties in Hungary in the 1990s contributed to political and cultural organizing of Slovenes in the Raba region/Porabje and Budapest. After the passing of the Law on the Rights of National and Ethnic Minorities in Hungary (1993), this organizing took place also in settlements outside the autochthonous territory, above all in larger towns (Szombathely, Mosonmagyarovar, Szekesfehervar). The article brings results of the research study Status of Slovenes in Hungary, outside the territory of their autochthonous settlement (the case of Slovenes in Szombathely), concerning organizing, mass media, mutual contacts. Qualitative analysis of a smaller sample, mainly of members of two Slovene organizations (Slovene minority self-management, Slovene cultural society Avgust Pavel) in Szombathely, shows that common programs of both the organizations, presence of minority media and (formal and informal) contacts with the area of settlement, with Slovenes in other parts of Hungary, as well as with Slovenes in Slovenia, positively contribute to the preservation and promotion of ethniccharacteristics.
   • Pozitivne spremembe na področju pravne zaščite varstva manjšin na Madžarskem so v začetku 90-ih let 20. stoletja prispevale k politični in kulturni organiziranosti Slovencev v Porabju in v Budimpešti. Po sprejetju Zakona o pravicah narodnih in etničnih manjšin na Madžarskem (leta 1993) pa tudi v drugih krajih zunaj območja avtohtone poselitve, predvsem v večjih mestnih jedrih (Szombathely, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár) na Madžarskem. V prispevku so predstavljeni izsledki raziskave Položaj Slovencev na Madžarskem zunaj območja avtohtone poselitve (primer Slovenci v Szombathelyu/Sombotelu) o organiziranosti, o spremljanju manjšinskih medijev ter o stikih Slovencev v Sombotelu. Kvalitativna analiza manjšega vzorca, predvsem članov dveh slovenskih organizacij (slovenske manjšinske samouprave in Slovenskega kulturnega društva Avgust Pavel) v Sombotelu kaže, da skupni programi obeh organizacij, prisotnost manjšinskih medijev ter stiki (formalni in neformalni) s poselitvenim območjem, s Slovenci drugod na Madžarskem, kakor tudi s Slovenci v Sloveniji pozitivno prispevajo k ohranjanju in razvijanju etničnih značilnosti.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:921
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf