Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  V prispevku so prikazani rezultati empiričnega raziskovanja, ki kažejo percepcijo vprašanih o pomenu znanja in učenja jezika večine in manjšine. Posebej je izpostavljeno stališče do pomena, da se otroci na narodno mešanih območjih v okviru sole učijo oba jezika (jezik večine in jezik manjšine). Rezultati kažejo odstopanja med Lendavo in Obalo v stališču, da se slovenski otroci v soli naučijo enako dobro slovenski jezik in jezik manjšine ( italijanski oziroma madžarski) ter v stalisču, da se manjšinski otroci na Obali in v Lendavi naučijo enako dobro slovenski in manjšinski jezik ( italijanski oziroma madžarski). Na osnovi statistične analize je prikazana razlika za koga je učenje obeh jezikov na Obali in v Lendavi pomembnejše- za večino, za manjšino, za obe skupnosti.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4923
  • dcterms:title
   • Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine
  • dcterms:creator
   • Sonja Novak Lukanovič
  • dcterms:subject
   • manjšine
   • multikulturalizem
   • jeziki
   • jezikovna vzgoja
   • Slovenija
   • Slovenia
   • ethnically mixed territories
   • language acquisition
   • children
  • dcterms:abstract
   • The article presents results of empirical research, showing perception of respondents regarding the significance of command and study of majority and minority languages. Specificcaly emphasized is the standpoint regarding the significance of children's learning of both languages at school. Results show discrepancies between Lendava and the Coast regarding the standpoint that Slovene children gain equally good command of Slovene as well as minority language (Hungarian and Italian), and regarding the standpoint that minority children gain equally good command of Slovene and of minority language. On the bases of statistical analysis the difference is shown as to who the aqusition of both languages in these regions is more inportant for, the majority, the minority or both communities.
   • V prispevku so prikazani rezultati empiričnega raziskovanja, ki kažejo percepcijo vprašanih o pomenu znanja in učenja jezika večine in manjšine. Posebej je izpostavljeno stališče do pomena, da se otroci na narodno mešanih območjih v okviru sole učijo oba jezika (jezik večine in jezik manjšine). Rezultati kažejo odstopanja med Lendavo in Obalo v stališču, da se slovenski otroci v soli naučijo enako dobro slovenski jezik in jezik manjšine ( italijanski oziroma madžarski) ter v stalisču, da se manjšinski otroci na Obali in v Lendavi naučijo enako dobro slovenski in manjšinski jezik ( italijanski oziroma madžarski). Na osnovi statistične analize je prikazana razlika za koga je učenje obeh jezikov na Obali in v Lendavi pomembnejše- za večino, za manjšino, za obe skupnosti.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:921
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf