Založba INZ

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Sistem


 • Podroben opis

  Izdajatelj in založnik: Inštitut za novejšo zgodovino

  Naslov: Kongresni trg 1 SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01 200 31 20, fax (386) 01 200 31 60

  Naročilo tiskanih izvodov

  Sistory
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
  Ob dvajsetletnici
  Avtor: Tone Ferenc
  Leto: 1979

  Sistory
  Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini
  Oris nastanka in razvoja organizacije Osvobodilne fronte in oblike narodnoosvobodilnega
  boja za železnici 1941-1943
  Avtor: Vidovič Miklavčič, Anka
  Leto: 1980
  Recenzija monografije v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja.

  Sistory
  Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955
  Znanstveno poročilo
  Leto: 1995

  Sistory
  Preteklost sodobnosti
  Izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine
  Leto: 1999

  Sistory
  Na poti v moderno
  Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2005
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno
  Avtor: Godeša, Bojan
  Leto: 2006
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Šolska reforma 1953-1963
  Avtor: Gabrič, Aleš
  Leto: 2006

  Sistory
  Za zapahi
  Prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945
  Avtor: Guštin, Damijan
  Leto: 2006

  Sistory
  O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor: Vodopivec, Peter
  Leto: 2006

  Sistory
  Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno
  Avtor: Šorn, Mojca
  Leto: 2007
  Recenzija monografije v Kroniki, Zgodovini za vse.

  Sistory
  Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943
  Avtor(ji): Deželak Barič, Vida
  Leto: 2007

  Sistory
  1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  1945 – PRELOM S PRETEKLOSTJO
  Zgodovina srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne vojne
  Leto: 2008

  Sistory
  A Slovene History
  Society – politics – culture
  [elektronski vir]
  Avtor(ji): Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
  Leto: 2008

  Sistory
  Slovenska zgodovina
  Družba - politika - kultura
  [elektronski vir]
  Avtor(ji): Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
  Leto: 2008

  Sistory
  Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine: 50 let Inštituta za novejšo zgodovino
  Leto: 2009

  Sistory
  Mesto in gospodarstvo
  Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju
  Leto: 2009

  Sistory
  Podobe modernizacije
  Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko in Lorenčič, Aleksander
  Zbirka: Razpoznavanja; 8
  Leto: 2009

  Sistory
  "V zaželjeni deželi"
  Slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918 - 1941
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 9
  Leto: 2009

  Sistory
  Plasti prostora in časa
  Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20.stoletja
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko
  Zbirka: Razpoznavanja; 10
  Leto: 2009

  Sistory
  1945 A Break With The Past
  Avtor(ji): Gabrič, Aleš
  Zbirka: Vpogledi; 1
  Leto: 2009

  Sistory
  Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
  Avtor(ji): Gabrič, Aleš
  Zbirka: Vpogledi; 2
  Leto: 2009

  Sistory
  Med kulturo in politiko
  Kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama
  Avtor(ji): Dolenc, Ervin
  Zbirka: Razpoznavanja; 11
  Leto: 2010

  Sistory
  Prikrita modra mreža
  Organi za notranje zadeve Republike Slovenije v projektu MSNZ leta 1990
  Leto: 2010

  Sistory
  Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan
  Avtor(ji): Hadalin, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 12
  Leto: 2011

  Sistory
  Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945
  Avtor(ji): Mally, Eva
  Zbirka: Razpoznavanja; 14
  Leto: 2011

  Sistory
  The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century
  Avtor(ji):Peter Vodopivec, Aleš Gabrič
  Zbirka: Vpogledi; 3
  Leto: 2011

  Sistory
  Iz Hrvaške zgodovine 20. stoletja
  Avtor(ji): Peter Vodopivec
  Zbirka: Vpogledi; 4
  Leto: 2012

  Sistory
  Marko Natlačen (1886-1942)
  V zgodovinskem dogajanju
  Leto: 2012

  Sistory
  Prelom s starim in začetek novega
  tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)
  Avtor(ji): Lorenčič, Aleksander
  Zbirka: Razpoznavanja; 15
  Leto: 2012

  Sistory
  Pomisli na jutri: o zgodovini (samo)odgovornosti
  Avtor(ji): Studen, Andrej
  Zbirka: Vpogledi; 6
  Leto: 2012

  Sistory
  Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 16
  Leto: 2012

  Sistory
  Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu
  Avtor(ji): Gašparič, Jure
  Zbirka: Razpoznavanja; 17
  Leto: 2012

  Sistory
  School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia
  Avtor(ji):
  Zbirka: Vpogledi; 7
  Leto: 2013

  Sistory
  Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947
  Avtor: Vodopivec, Peter
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 18

  Sistory
  Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991
  Avtor: Prinčič, Jože
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 19

  Sistory
  O demokraciji in jugoslovanstvu
  Slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 20

  Sistory
  Politik Vekoslav Kukovec
  Politično delovanje do leta 1918
  Avtor: Stavbar, Vlasta
  Leto: 2014
  Zbirka: Razpoznavanja; 21

  Sistory
  »To smemo že tako dolgo«
  Kmečke služnosti in njihova odprava
  Avtor: Kačičnik Gabrič, Alenka
  Leto: 2014
  Zbirka: Razpoznavanja; 22

  Sistory
  Nasilje vojnih in povojnih dni
  Leto: 2014
  Zbirka: Vpogledi; 8

  Sistory
  Med državo in trgom
  Cikli in prelomi v zgodovini
  Leto: 2014
  Zbirka: Vpogledi; 9

  Sistory
  Slovenija v Jugoslaviji
  Leto: 2015
  Zbirka: Vpogledi; 10

  Sistory
  Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji
  Leto: 2015
  Zbirka: Vpogledi; 11

  Sistory
  Žensko delo
  Delo žensk v zgodovinski perspektivi
  Leto: 2015
  Zbirka: Vpogledi; 12

  Sistory
  Neprilagojeni in nevarni
  Podoba in status Ciganov v preteklosti
  Avtor: Studen, Andrej
  Leto: 2015
  Zbirka: Razpoznavanja; 23

  Sistory
  Podrgni, očedi, živali otrebi
  Higiena in snaga v dobi meščanstva
  Avtor: Remec, Meta
  Leto: 2015
  Zbirka: Razpoznavanja; 24

  Sistory
  Spremembe in zamišljanja
  Gospodarsko-zgodovinske refleksije
  Avtor: Lazarević, Žarko
  Leto: 2015
  Zbirka: Razpoznavanja; 25

  Sistory
  Politično sodstvo
  Sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah
  Avtor: Koncilija, Žiga
  Leto: 2015
  Zbirka: Razpoznavanja; 26

  Sistory
  Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja
  Leto: 2016

  Sistory
  Od prvih oglasov do interneta
  K zgodovini oglaševanja na Slovenskem
  Leto: 2016
  Zbirka: Vpogledi; 13

  Sistory
  Between the House of Habsburg and Tito
  A Look at the Slovenian Past 1861-1980
  Leto: 2016
  Zbirka: Vpogledi; 14

  Sistory
  Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vpliv
  Leto: 2016
  Zbirka: Vpogledi; 15

  Sistory
  Regionalni vidiki tranzicije
  Leto: 2016
  Zbirka: Vpogledi; 16

  Sistory
  Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije
  V iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in parlamentarizmom
  Avtor: Rangus, Marjetka
  Leto: 2016
  Zbirka: Razpoznavanja; 27

  Sistory
  Bakh, tobak in Venera
  Grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju
  Avtor: Remec, Meta
  Leto: 2016
  Zbirka: Razpoznavanja; 28

  Sistory
  Svoji k svojim
  Na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju
  Avtor: Čuček, Filip
  Leto: 2016
  Zbirka: Razpoznavanja; 29

  Sistory
  TIGR v zgodovini in zgodovinopisju
  Leto: 2017
  Zbirka: Vpogledi; 17

  Sistory
  Odvetnik in oblast
  Dr. Igor Rosina (1900-1969)
  Leto: 2017

  Sistory
  Starost - izzivi historičnega raziskovanja
  Leto: 2017
  Zbirka: Vpogledi; 18

  Sistory
  Jugoslovanski konkordat
  Pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf"
  Avtor: Mithans, Gašper
  Leto: 2017
  Zbirka: Razpoznavanja; 30

  Sistory
  Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama
  Avtor: Cvelfar, Bojan
  Leto: 2017
  Zbirka: Razpoznavanja; 31

  Sistory
  Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945
  Avtor: Kokalj Kočevar, Monika
  Leto: 2017
  Zbirka: Razpoznavanja; 32

  Sistory
  Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje
  Leto: 2018
  Zbirka: Vpogledi; 19

  Sistory
  Lakote in pomanjkanje
  Slovenski primer
  Leto: 2018
  Zbirka: Vpogledi; 20

  Sistory
  The 20th century through historiographies and textbooks
  Chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe
  Leto: 2018
  Zbirka: Vpogledi; 21

  Sistory
  Za blagor mater in otrok
  Zaščita mater in otrok v letih 1919-1941
  Avtor: Dobaja, Dunja
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 33

  Sistory
  Slovenski begunci v taboriščih v Italiji
  1945-1949
  Avtor: Jaklitsch, Helena
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 34

  Sistory
  Slovenski prevrat 1918
  Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 35

  Sistory
  "Kam ploveš standard?"
  Življenjska raven in socializem
  Avtor: Rendla, Marta
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 36

  Sistory
  Na dnu
  Položaj beračev in brezdomcev od konca 19. stoletja do leta 1940
  Avtor: Grošelj, Branka
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 37

  Sistory
  Mimohod blaga
  Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem
  Leto: 2019
  Zbirka: Vpogledi; 22

  Sistory
  Slovenska industrija od nastanka do danes
  Avtor: Lorenčič, Aleksander in Prinčič, Jože
  Leto: 2018
  Zbirka: Razpoznavanja; 38

  Sistory
  "Bili nekoč so lepi časi"
  Vsakdanjik v Ljubljani in okolici v času socializma
  Avtor: Piškurić, Jelka
  Leto: 2019
  Zbirka: Razpoznavanja; 39

  Sistory
  Slovenci in slovanski svet
  Politične slike od včeraj in danes
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2019
  Zbirka: Razpoznavanja; 40