Inštitut za novejšo zgodovino

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Sistem


 • Podroben opis

  Izdajatelj in založnik: Inštitut za novejšo zgodovino

  Naslov: Kongresni trg 1 SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01 200 31 20, fax (386) 01 200 31 60

  Naročilo tiskanih izvodov

  Sistory
  Inštitut za zgodovino delavskega gibanja
  Ob dvajsetletnici
  Avtor: Tone Ferenc
  Leto: 1979

  Sistory
  Slovenski železničarji pod italijansko okupacijo v Ljubljanski pokrajini
  Oris nastanka in razvoja organizacije Osvobodilne fronte in oblike narodnoosvobodilnega
  boja za železnici 1941-1943
  Avtor: Vidovič Miklavčič, Anka
  Leto: 1980
  Recenzija monografije v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja.

  Sistory
  Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955
  Znanstveno poročilo
  Leto: 1995

  Sistory
  Preteklost sodobnosti
  Izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine
  Leto: 1999

  Sistory
  Na poti v moderno
  Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2005
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno
  Avtor: Godeša, Bojan
  Leto: 2006
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Šolska reforma 1953-1963
  Avtor: Gabrič, Aleš
  Leto: 2006

  Sistory
  Za zapahi
  Prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945
  Avtor: Guštin, Damijan
  Leto: 2006

  Sistory
  O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor: Vodopivec, Peter
  Leto: 2006

  Sistory
  Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno
  Avtor: Šorn, Mojca
  Leto: 2007
  Recenzija monografije v Kroniki, Zgodovini za vse.

  Sistory
  Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943
  Avtor(ji): Deželak Barič, Vida
  Leto: 2007

  Sistory
  1945 – A BREAK WITH THE PAST
  A History of Central European Countries at the End of World War Two
  1945 – PRELOM S PRETEKLOSTJO
  Zgodovina srednjeevropskih držav ob koncu druge svetovne vojne
  Leto: 2008

  Sistory
  A Slovene History
  Society – politics – culture
  [elektronski vir]
  Avtor(ji): Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
  Leto: 2008

  Sistory
  Slovenska zgodovina
  Družba - politika - kultura
  [elektronski vir]
  Avtor(ji): Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec
  Leto: 2008

  Sistory
  Podobe modernizacije
  Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko in Lorenčič, Aleksander
  Zbirka: Razpoznavanja; 8
  Leto: 2009

  Sistory
  "V zaželjeni deželi"
  Slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918 - 1941
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 9
  Leto: 2009

  Sistory
  Plasti prostora in časa
  Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20.stoletja
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko
  Zbirka: Razpoznavanja; 10
  Leto: 2009

  Sistory
  1945 A Break With The Past
  Avtor(ji): Gabrič, Aleš
  Zbirka: Vpogledi; 1
  Leto: 2009

  Sistory
  Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988
  Avtor(ji): Gabrič, Aleš
  Zbirka: Vpogledi; 2
  Leto: 2009

  Sistory
  Med kulturo in politiko
  Kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama
  Avtor(ji): Dolenc, Ervin
  Zbirka: Razpoznavanja; 11
  Leto: 2010

  Sistory
  Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan
  Avtor(ji): Hadalin, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 12
  Leto: 2011

  Sistory
  Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945
  Avtor(ji): Mally, Eva
  Zbirka: Razpoznavanja; 14
  Leto: 2011

  Sistory
  The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century
  Avtor(ji):Peter Vodopivec, Aleš Gabrič
  Zbirka: Vpogledi; 3
  Leto: 2011

  Sistory
  Iz Hrvaške zgodovine 20. stoletja
  Avtor(ji): Peter Vodopivec
  Zbirka: Vpogledi; 4
  Leto: 2012

  Sistory
  Prelom s starim in začetek novega
  tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)
  Avtor(ji): Lorenčič, Aleksander
  Zbirka: Razpoznavanja; 15
  Leto: 2012

  Sistory
  Pomisli na jutri: o zgodovini (samo)odgovornosti
  Avtor(ji): Studen, Andrej
  Zbirka: Vpogledi; 6
  Leto: 2012

  Sistory
  Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Zbirka: Razpoznavanja; 16
  Leto: 2012

  Sistory
  Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu
  Avtor(ji): Gašparič, Jure
  Zbirka: Razpoznavanja; 17
  Leto: 2012

  Sistory
  School History and Textbooks: A Comparative Analysis of History Textbooks in Japan and Slovenia
  Avtor(ji):
  Zbirka: Vpogledi; 7
  Leto: 2013