Založba Obzorja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Sistem


 • Podroben opis

  Založba: Založba Obzorja d.d., Maribor
  Naslov: Partizanska cesta 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. 02 23 48 102, fax. 02 23 48 135
  Naročilo tiskanih izvodov


  Sistory
  Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918-1921
  Avtor(ji): Kacin Wohinz, Milica
  Leto: 1972
  Recenzija monografije v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja.

  Sistory
  Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917-1921
  Od majniške deklaracije do vidovdanske ustave
  Avtor(ji): Zečević, Momčilo
  Leto: 1977

  Sistory
  Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju
  Avtor(ji): Pleterski, Janko
  Leto: 1977
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 2

  Sistory
  Začetki samoupravljanja v Sloveniji
  1949-1953
  Avtor(ji): Vodušek Starič, Jerca
  Leto: 1983
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 3
  Recenzija monografije v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja.

  Sistory
  Začetki industrije na Slovenskem
  Avtor(ji): Šorn, Jože
  Leto: 1984
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 4
  Recenzija monografije v Prispevkih za novejšo zgodovino.

  Sistory
  Pohorski partizani 1943
  Od padca Pohorskega bataljona do ustanovitve Zidanškove - Pohorske brigade
  Avtor: Fajdiga, Mirko
  Leto: 1985
  Zbirka: Knjižnica NOV in POS; 29/1

  Sistory
  Fašisti brez krinke: Dokumenti 1941-1942
  Avtor: Ferenc, Tone
  Leto: 1987
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 5

  Sistory
  Na zgodovinski prelomnici
  Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918-1929
  Knjiga 1
  Avtor(ji): Zečević, Momčilo
  Leto: 1986
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 6

  Sistory
  Prispevki za zgodovino sindikalnega gibanja na Slovenskem
  Od začetkov strokovnega gibanja do Enotnih sindikatov Slovenije
  (1868-1945)
  Avtor(ji): Stiplovšek, Miroslav
  Leto: 1989
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 7

  Sistory
  Kozjanski odred
  Prva knjiga
  Avtor: Teropšič, Tomaž
  Leto: 1993
  Zbirka: Knjižnica NOV in POS; 29/3: 1,2

  Sistory
  Kozjanski odred
  Druga knjiga
  Avtor: Teropšič, Tomaž
  Leto: 1993
  Zbirka: Knjižnica NOV in POS; 29/3: 1,2

  Sistory
  Bračičeva brigada na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem
  Del 2, knjiga 1
  Avtor: Fajdiga, Mirko
  Leto: 1994
  Zbirka: Knjižnica NOV in POS; 17/2

  Sistory
  Bračičeva brigada na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem
  Del 2, knjiga 2
  Avtor: Fajdiga, Mirko
  Leto: 1994
  Zbirka: Knjižnica NOV in POS; 17/2

  Sistory
  Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948)
  Avtor: Zdenko Čepič
  Leto: 1995
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 11
  Recenzija monografije v Prispevkih za novejšo zgodovino.

  Sistory
  Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem
  Avtor: Pelikan, Egon
  Leto: 1997
  Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris; 12
  Recenzija monografije v Prispevkih za novejšo zgodovino.

  Sistory
  Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914-1918
  Avtor: Stavbar, Vlasta
  Leto: 1998