Slovenska matica

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Sistem


 • Podroben opis

  Založba: Slovenska matica
  Naslov: Kongresni trg 8, SI-1000Ljubljana, Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01 422 4340

  Naročilo tiskanih izvodov

  Sistory
  Slovenci in 1848. leto
  Avtor(ji): Apih, Josip
  Leto: 1888

  Sistory
  Politično življenje Slovencev
  (od 4. januarja 1797. do 6. januarja 1919. leta)
  Avtor(ji): Lončar, Dragotin
  Leto: 1921

  Sistory
  Narodna in politična zavest na Koroškem
  Narodna zavest in politična orientacija prebivalstva slovenske Koroške v letih 1848-1914
  Avtor(ji): Pleterski, Janko
  Leto: 1965

  Sistory
  Volitve na Slovenskem
  1861-1918
  Avtor(ji): Melik, Vasilij
  Leto: 1965

  Sistory
  Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo
  Politika na domačih tleh med vojno 1914-1918
  Avtor(ji): Pleterski, Janko
  Leto: 1965
  Recenzija monografije v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja.

  Sistory
  Pravna zgodovina Slovencev
  Od naselitve do zloma stare Jugoslavije
  Avtor(ji): Vilfan, Sergij
  Leto: 1996