Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete

Avtor(ji): Mlekuž, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Prostor je ob spremljevalcu - času dimenzija, ki je neizbrisljiva v družboslovni in humanistični misli. Toda zaradi svoje "prostrane" in "izmuzljive" narave se ga posamezne stroke in strokovnjaki le redko in nerade dotaknejo. To besedilo nikakor ne želi in niti ne more podati neke pregledne slike o tem, ne samo pregovorno rečeno "neskončnem" kupu idej in konceptov; ampak se relativno ozko omeji na pomen prostora kot komponente etnične, narodne in nacionalne identitete. Pri tem pa je potrebno osvetliti nekatera širša teoretska razumevanja v tem "prostorskem" kompleksu, predvsem tista, ki se dotikajo razmerja med prostorom in družbo. Besedilo tako sprva predstavi nekatere teoretske poglede v razumevanju prostora in prikaže pomen skupnosti oziroma družbe v človekovi (a)percepciji prostora. Sledi prikaz etnične, narodne in nacionalne identitete ter vloge prostora, krajev in prostorskih prvin pri etničnem, narodnem in nacionalnem identificiranju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4860
  • dcterms:title
   • Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete
  • dcterms:creator
   • Jernej Mlekuž
  • dcterms:subject
   • narodna identiteta
   • etnična identiteta
   • teorije
   • relation space-society
   • national identity
   • ethnic identity
   • theoretical aspects
  • dcterms:abstract
   • Space - along with time - is a dimension which cannot be erased from the social science and humanistic thought. Due to its "vast" and "evasive" nature, individual professions and experts are reluctant to deal with it. Thepresent text does not wish and is also unable to convey a clear picture on this, not only proverbially, "infinite" complex of ideas and concepts, restricting itself to a relatively narrow significance of space as a componentof ethnic and national identity. It is therefore necessary to highlight certain wider theoretic interpretations in this complex of "space", especially those referring to the relations between space and society.
   • Prostor je ob spremljevalcu - času dimenzija, ki je neizbrisljiva v družboslovni in humanistični misli. Toda zaradi svoje "prostrane" in "izmuzljive" narave se ga posamezne stroke in strokovnjaki le redko in nerade dotaknejo. To besedilo nikakor ne želi in niti ne more podati neke pregledne slike o tem, ne samo pregovorno rečeno "neskončnem" kupu idej in konceptov; ampak se relativno ozko omeji na pomen prostora kot komponente etnične, narodne in nacionalne identitete. Pri tem pa je potrebno osvetliti nekatera širša teoretska razumevanja v tem "prostorskem" kompleksu, predvsem tista, ki se dotikajo razmerja med prostorom in družbo. Besedilo tako sprva predstavi nekatere teoretske poglede v razumevanju prostora in prikaže pomen skupnosti oziroma družbe v človekovi (a)percepciji prostora. Sledi prikaz etnične, narodne in nacionalne identitete ter vloge prostora, krajev in prostorskih prvin pri etničnem, narodnem in nacionalnem identificiranju.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf