Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki

Avtor(ji): Kristen, Samo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Pisec obravnava specifično epizodo iz diplomatske zgodovine tržaškega vprašanja - namreč tako imenovana britanska ozemeljska jamstva, podana vladi Kraljevine Jugoslavije spomladi 1941 in odmev, ki ga je ta dolgo nerazjasnjena epizoda zapustila v historiografiji in memoaristiki. Dolgo časa je bilo vprašljivo zlasti, ali so bila jamstva dejansko podana in če so bila, v kakšni obliki, še posebno pa, ali so v resnici zajemala tudi Trst, kot je trdil zlasti velik del italijanske historiografije in publicistike. Iz kritičnega pregleda interpretacijskih tez o naravi in teritorialnem obsegu jamstev je razvidno, da kljub delni razjasnitvi nekaterih vprašanj, kontroverzv zvezi z njihovo interpretacijo ni bilo konec z deklasifikacijo britanskega arhivskega gradiva, temveč vztrajajo še naprej v obliki med seboj popolnoma neuskladljivih in kontrarnih tez.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4857
  • dcterms:title
   • Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki
  • dcterms:creator
   • Samo Kristen
  • dcterms:subject
   • tržaško vprašanje
   • Trst
   • britanski arhivi
   • Kraljevina Jugoslavija
   • zgodovinopisje
   • ozemeljska jamstva
   • Trieste question
   • British archives
   • territorial assurances
  • dcterms:abstract
   • The article deals with a specific episode from the diplomatic history of the Trieste Question - namely, the British territorial assurances, given to the government of the Kingdom of Yugoslavia in the spring of 1941, as well as the trace of these long unclarified episode in historiography and memoirs. For a long time it remained questionable whether these assurances had actually been given and if so, in what form, and especially whether Trieste was truly included, as was frequently stated mainly in the texts of Italian authors. From the critical survey of interpretative theses on the nature and territorial extent of assurances it can be seen that despite the partial clarification of some questions, controversies did not end with the declassification of the British archives in the beginning of the 1970s, but still persist in the form of mutually completely unreconciliable and contrary theses.
   • Pisec obravnava specifično epizodo iz diplomatske zgodovine tržaškega vprašanja - namreč tako imenovana britanska ozemeljska jamstva, podana vladi Kraljevine Jugoslavije spomladi 1941 in odmev, ki ga je ta dolgo nerazjasnjena epizoda zapustila v historiografiji in memoaristiki. Dolgo časa je bilo vprašljivo zlasti, ali so bila jamstva dejansko podana in če so bila, v kakšni obliki, še posebno pa, ali so v resnici zajemala tudi Trst, kot je trdil zlasti velik del italijanske historiografije in publicistike. Iz kritičnega pregleda interpretacijskih tez o naravi in teritorialnem obsegu jamstev je razvidno, da kljub delni razjasnitvi nekaterih vprašanj, kontroverzv zvezi z njihovo interpretacijo ni bilo konec z deklasifikacijo britanskega arhivskega gradiva, temveč vztrajajo še naprej v obliki med seboj popolnoma neuskladljivih in kontrarnih tez.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf