Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA : 1870-1914

Jezik: nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Avtor v prispevku obravnava izseljensko politiko avstroogrske države do leta 1914, stališča avstrijske in slovenske katoliške cerkve do izseljevanja, stališča slovenskih poslancev v avstijskem državnem zboru do izseljevanja, procese izseljevanja iz slovenskega etničnega ozemlja od srede 19. stoletja dalje s posebnim ozirom na statistiko izseljevanja (tako statistične ocene avstrijske države kot tudi ameriških atatistikov), geografsko razporeditev Slovencev v ZDA ter organiziranost slovenskih izseljencev v ZDA. Slovenski izseljenci so se v ZDA do leta 1914 organizirali v okviru katoliške in evangeličanske cerkve v okviru etničnih far, v okviru slovenskih bratskih podpornih organizacij, posebno pozornost pa je avtor namenil tudi slovenski sekciji Jugoslovanske socialistične zveze.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4856
  • dcterms:title
   • Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA : 1870-1914
  • dcterms:alternative
   • Izseljevanje Slovencev iz Habsburše monarhije v ZDA in njihova organiziranost v ZDA: 1870-1914
  • dcterms:creator
   • Matjaž Klemenčič
  • dcterms:subject
   • ZDA
   • slovensko izseljenstvo
   • 1870-1914
   • 19. st.
   • 20. st.
   • Avstro-ogrska
   • migracije
   • Slowenes
   • Austria-Hungary
   • emigration
   • USA
  • dcterms:abstract
   • Avtor v prispevku obravnava izseljensko politiko avstroogrske države do leta 1914, stališča avstrijske in slovenske katoliške cerkve do izseljevanja, stališča slovenskih poslancev v avstijskem državnem zboru do izseljevanja, procese izseljevanja iz slovenskega etničnega ozemlja od srede 19. stoletja dalje s posebnim ozirom na statistiko izseljevanja (tako statistične ocene avstrijske države kot tudi ameriških atatistikov), geografsko razporeditev Slovencev v ZDA ter organiziranost slovenskih izseljencev v ZDA. Slovenski izseljenci so se v ZDA do leta 1914 organizirali v okviru katoliške in evangeličanske cerkve v okviru etničnih far, v okviru slovenskih bratskih podpornih organizacij, posebno pozornost pa je avtor namenil tudi slovenski sekciji Jugoslovanske socialistične zveze.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • deu
  • dcterms:isPartOf