Nastajanje evropske manjšinske zaščite

Avtor(ji): Stergar, Janez
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Referat "Zaščita manjšin v luči evropskih dokumentov" z mednarodnega simpozija "Evropa in narodne manjšine na pragu 3. tisočletja" (Gorica/Gorizia, Italija, 26.- 27. november 1993) je bil že več let pripravljen za natis v zborniku s simpozija; zbornik pa ni izšel. Čeprav je do danes kodificiranje zaščite narodnih manjšin v Evropi precej napredovalo, ostaja odprtih vrsta vprašanj, posebej glede uveljavljanja mednarodnih zaščitnih norm. Avtorjev pregled je hkrati pričevanje o slovenskih pogledih in prizadevanjih na obravnavanem strokovno-političnem področju v letih 1992 in 1993. Glede na program simpozija referat ne obravnava dejavnosti Konference (Organizacije) za evropsko varnost in sodelovanje na manjšinskem področju. Razen nekaterih naknadnih opomb besedilo tudi pozneje ni bilo ažurirano in dopolnjevano, saj je na voljo več novejših pregledov drugih avtorjev.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4852
  • dcterms:title
   • Nastajanje evropske manjšinske zaščite
  • dcterms:creator
   • Janez Stergar
  • dcterms:subject
   • manjšinska zaščita
   • konference
   • manjšine
   • Gorica
   • 1993
   • minority protection
   • conferences
   • Gorica/Gorizia
   • 1993
  • dcterms:abstract
   • The paper "Minority protection in the light of European documents" from the international conference Europe and national minorities on the threshold of the third millennium (Gorica/Gorizia, Italy, November 26-27, 1993) has for years been ready to be published in the conference collection of papers, which, however, was never published. Although codification of national minority protection in Europe has since then made considerable progress, a number of questions remains unanswered, especially as regards the promotion of international norms of protection. The author's survey is also a testimony on Slovene views and endeavours in the dealt-with expert and political field in the years 1992 and 1993. Considering the conference programme, the article does not deal with the activities of the Conference (Organization) for Security and Cooperation in Europe, nor with cooperation in the field of minorities. Apart from some subsequent notes, the text has later not been updated and complemented, as a number of more recent surveys is available.
   • Referat "Zaščita manjšin v luči evropskih dokumentov" z mednarodnega simpozija "Evropa in narodne manjšine na pragu 3. tisočletja" (Gorica/Gorizia, Italija, 26.- 27. november 1993) je bil že več let pripravljen za natis v zborniku s simpozija; zbornik pa ni izšel. Čeprav je do danes kodificiranje zaščite narodnih manjšin v Evropi precej napredovalo, ostaja odprtih vrsta vprašanj, posebej glede uveljavljanja mednarodnih zaščitnih norm. Avtorjev pregled je hkrati pričevanje o slovenskih pogledih in prizadevanjih na obravnavanem strokovno-političnem področju v letih 1992 in 1993. Glede na program simpozija referat ne obravnava dejavnosti Konference (Organizacije) za evropsko varnost in sodelovanje na manjšinskem področju. Razen nekaterih naknadnih opomb besedilo tudi pozneje ni bilo ažurirano in dopolnjevano, saj je na voljo več novejših pregledov drugih avtorjev.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf