Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo

Avtor(ji): Mejak, Renata
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Med različnimi viri, ki oblikujejo podobo o Slovencih in o življenju o Sloveniji, so respondenti iz Monoštra največji pomen pripisali osebnim stikom. Število obiskov v Sloveniji (kar je povezano z neoviranim prestopanjem državne meje, z odprtjem mejnih prehodoh v Porabju in z dobrimi sosedskimi odnosi med Slovenijo in Madžarsko) iz leta v leto narašča. Hkrati se število respondentov, ki še niso obiskali Slovenije, vztrajno zmanjšuje. Večina obiskovalcev potuje v Slovenijo naključno. Med cilji potovanj prevladuje nakupovanje, obiskovanje sorodnikov, prijateljev in znancev, kakor tudi turizem. Ovire za potovanja v Slovenijo so zlasti: slabo materialno stanje, nepoznavanje jezika, slaba prometna povezanost Monoštra in Porabja s Slovenijo z javnimi prometnimi sredstvi, oddaljenost od mejnih prehodov, visoke cene v Sloveniji in pomanjkanje časa.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4851
  • dcterms:title
   • Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo
  • dcterms:creator
   • Renata Mejak
  • dcterms:subject
   • Porabje
   • Slovenija
   • čezmejni stiki
   • the Porabje
   • Slovenia
   • cross-border contacts
  • dcterms:abstract
   • Among the different sources shaping the image of Slovenes and of life in Slovenia, respondents from Monoster ascribed greatest significance to direct personal contacts, i.e. visits to Slovenia.The number of visits to Slovenia isincreasing year by year due to unimpeded crossing of the state border, the opening of border crossings in the Porabje, and good neighbourly relations between Slovenia and Hungary. At the same the number of respondents that have not yet visited Slovenia is constantly diminishing. Most of the visits to Slovenia are of accidental nature.The main obstacles to visiting Slovenia are unfavourable financial situation, lack of language command, bad traffic connections between Monoster (and the Porabje) and Slovenia by means of publictransportation, distance from border crossings, high prices in Slovenia,old age and the lack of time.
   • Med različnimi viri, ki oblikujejo podobo o Slovencih in o življenju o Sloveniji, so respondenti iz Monoštra največji pomen pripisali osebnim stikom. Število obiskov v Sloveniji (kar je povezano z neoviranim prestopanjem državne meje, z odprtjem mejnih prehodoh v Porabju in z dobrimi sosedskimi odnosi med Slovenijo in Madžarsko) iz leta v leto narašča. Hkrati se število respondentov, ki še niso obiskali Slovenije, vztrajno zmanjšuje. Večina obiskovalcev potuje v Slovenijo naključno. Med cilji potovanj prevladuje nakupovanje, obiskovanje sorodnikov, prijateljev in znancev, kakor tudi turizem. Ovire za potovanja v Slovenijo so zlasti: slabo materialno stanje, nepoznavanje jezika, slaba prometna povezanost Monoštra in Porabja s Slovenijo z javnimi prometnimi sredstvi, oddaljenost od mejnih prehodov, visoke cene v Sloveniji in pomanjkanje časa.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf