Množični mediji na narodno mešanih območjih

(Primer Lendava, Monošter, občina Železna Kapla Bela)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Prikaz institucionalne organiziranosti množičnih medijev (s poudarkom na manjšinskih medijih) in analiza povprečne vrednosti pogostosti spremljanja posameznih skupin medijev glede na spremenjivko etnična pripadnost sta pokazala zlasti naslednje: glede številčnosti (in tudi konkurenčnosti) množičnih medijev imata dominantna večina in država matičnega naroda na razpolago vsa možna sredstva, medtem ko jih ima manjšina veliko manj (to še posebej velja za Slovence v Porabju). Primerjalni podatki o številu in časovnem obstoju manjšinskih medijev kažejo precejšnje razlike med Madžari v Lendavi in Slovenci v Monoštru in v občini Železna Kapla Bela. Najbolj opazna razlika je v časovni kontinuiteti. Mediji prekmurskih Madžarov in Slovencev v občini Železna Kapla Bela imajo že dolgo tradicijo, medtem ko je v Porabju šele po letu 1990 zaznati premik na bolje kar zadeva institucionalno podporo na področju medijev. Med obravnavanimi manjšinami najpogosteje spremljajo svoje manjšinske medije Madžari v Lendavi, sledijo jim Slovenci v občini Železna Kapla Bela ter Slovenci v Monoštru.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4850
  • dcterms:title
   • Množični mediji na narodno mešanih območjih
   • (Primer Lendava, Monošter, občina Železna Kapla Bela)
  • dcterms:creator
   • Katalin Munda Hirnök
  • dcterms:subject
   • množični mediji
   • narodnostno mešana območja
   • primerjave
   • Slovenija
   • Avstrija
   • Madžarska
   • Prekmurje
   • Porabje
   • Koroška
   • mass media
   • ethnically mixed regions
   • comparisons
   • Slovenia
   • Austria
   • Hungary
  • dcterms:abstract
   • The presentation of institutional organization of mass media (with the emphasis on minority media) and the analysis of the average value of frequency of the use of individual groups of media with regard to the variable "ethnic adherence" gave the following results regarding the numerousness (and competitivness) of mass media, the dominant minority and the parent nation state have all the possible means at their disposal, while the minority is in a much less favourable situation (this is particularly true of the Porabje Slovenes) comparative data on the number and the period of existence of minority media indicate considerable differences between Hungarians in Lendava and Slovenes in Monoster and Slovenes in the municipality of Zelezna Kapla Bela. The most obvious difference is that of the time continuity. The media of the PrekmurjeHungarians and of the Slovenes in the municipality of Zelezna Kapla Bela have a long tradition, while in the Porabje a slight improvement has only been noticeable since 1990, as far as the institutional support in the field of media is concerned. Among the dealt with minorities, the Hungarians of Lendava are the most frequent users of their minority media they are followed by the Slovenes of Železna Kapla Bela and Monoster.
   • Prikaz institucionalne organiziranosti množičnih medijev (s poudarkom na manjšinskih medijih) in analiza povprečne vrednosti pogostosti spremljanja posameznih skupin medijev glede na spremenjivko etnična pripadnost sta pokazala zlasti naslednje: glede številčnosti (in tudi konkurenčnosti) množičnih medijev imata dominantna večina in država matičnega naroda na razpolago vsa možna sredstva, medtem ko jih ima manjšina veliko manj (to še posebej velja za Slovence v Porabju). Primerjalni podatki o številu in časovnem obstoju manjšinskih medijev kažejo precejšnje razlike med Madžari v Lendavi in Slovenci v Monoštru in v občini Železna Kapla Bela. Najbolj opazna razlika je v časovni kontinuiteti. Mediji prekmurskih Madžarov in Slovencev v občini Železna Kapla Bela imajo že dolgo tradicijo, medtem ko je v Porabju šele po letu 1990 zaznati premik na bolje kar zadeva institucionalno podporo na področju medijev. Med obravnavanimi manjšinami najpogosteje spremljajo svoje manjšinske medije Madžari v Lendavi, sledijo jim Slovenci v občini Železna Kapla Bela ter Slovenci v Monoštru.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf