Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji

Avtor(ji): Brezigar, Bojan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Avtor v članku obravnava zakon za zaščito slovenske manjšine v Italiji, ki ga je rimski parlament odobril februarja 2001. Prvi del članka vsebuje kratek zgodovinski pregled priprav na izdelavo zakona in politični okvir tistega časa. V nadaljevanju avtor podrobno obravnava vsebino zakona v primerjavi z okvirnim zakonom za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji ter navaja pozitivne in negativne aspekte, ki iz te primerjave izhajajo. Sledi analiza nekaterih aspektov zakona, zlasti tistih, ki se nanašajajo na njegovo izvajanje, začenši s pristojnostmi paritetnega odbora, ki je ključni element pri celotnem postopku izvajanja. Ob koncu avtor še vljučuje kratko primerjavo zakona z mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Italija.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4848
  • dcterms:title
   • Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji
  • dcterms:creator
   • Bojan Brezigar
  • dcterms:subject
   • Italija
   • slovenska manjšina
   • zaščitni zakon
   • zgodovinski pregled
   • Italy
   • Law of protection of linguistic minorities
   • historical survey
  • dcterms:abstract
   • The author deals with the law on the protection of the Slovene minority in Italy, passed by the parliament in Rome in February 2001. The first part of the article brings a short historic survey of preparations of the law as well as the then political situation. The second part, however, brings a detailed analysis of the law itself as compared to the framework law on the protection of the linguistic minorities in Italy, giving positive and negative aspects arising from this comparison. Then comes the analysis of some aspects of the law, especially those relating to its implementation, beginning with the competences of the Parity Committee which is the key element in the entire procedure of implementation. Finally, the author includes a short comparison of the law with international obligations adopted by Italy.
   • Avtor v članku obravnava zakon za zaščito slovenske manjšine v Italiji, ki ga je rimski parlament odobril februarja 2001. Prvi del članka vsebuje kratek zgodovinski pregled priprav na izdelavo zakona in politični okvir tistega časa. V nadaljevanju avtor podrobno obravnava vsebino zakona v primerjavi z okvirnim zakonom za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji ter navaja pozitivne in negativne aspekte, ki iz te primerjave izhajajo. Sledi analiza nekaterih aspektov zakona, zlasti tistih, ki se nanašajajo na njegovo izvajanje, začenši s pristojnostmi paritetnega odbora, ki je ključni element pri celotnem postopku izvajanja. Ob koncu avtor še vljučuje kratko primerjavo zakona z mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Italija.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf