Slovenci v Italiji

Avtor(ji): Zupančič, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.)


 • Podroben opis
  Izmed vseh slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah so Slovenci v Italiji najštevilčnejša, a tudi najbolj heterogena skupina. Njihovo poselitveno ozemlje obsega območja različnih političnih kontinuitet, notranja raznolikost pa je rezultat zgodovinskih ter etnokulturnih okoliščin ter selitvenih procesov, ki so jih sčasoma oblikovali v tržaške, goriške, beneške Slovence, na skupnosti v Reziji in Kanalski dolini kot pripadnike avtohtone manjšine, na nova jedra poselitve Slovencev (preseljeno manjšino) v Furlanski nižini, skupnosti slovenskih izseljencev in zdomcev v večjih urbanih aglomeracijah italijanskega severa, nenazadnje pa tudi znatno število čezmejnih dnevnih delovnih migrantov iz Slovenije. Prispevek obravnava številčnost in prostorsko razporeditev slovenskega življa na območju celotne Italije, njihovo prostorsko mobilnost v pogojih informacijske družbe in odprtosti meje ter različne vrste interakcij znotraj skupnosti. Še posebej izpostavlja vlogo slovenskega prebivalstva v obmejnem prostoru tako za Slovenijo kot za Italijo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4847
  • dcterms:title
   • Slovenci v Italiji
  • dcterms:creator
   • Jernej Zupančič
  • dcterms:subject
   • Italija
   • slovenska manjšina
   • poselitev
   • Slovenes in Italy
   • settlement
   • Slovene communities
  • dcterms:abstract
   • Among all the Slovene national communities in the neighbouring states, the Slovenes in Italy are the most numerous, but also the most heterogeneous group. Their territory of settlement comprises regions of different political continuities, their inneer diversity being the result of historical and ethnocultural circumstances and migration processes, which in the course of time created the Slovenes of Trst/Trieste, Gorica/Gorizia, and Venetian Slovenia, the Slovene communities in Rezija/Resia and Kanalska dolina/Valcanale as members of the autochthonous minorityč they also created the new nuclei of Slovene settlements (migrated minority) in the lowland of Friuli, as well as communities of Slovene emigrants and migrant workers in themajor urban agglomerations of the Italian North, and last but not least, also a considerable number of transborder daily migrants from Slovenia. The article deals with the numerousness and territorial distribution of the Slovene population in the whole of Italy, their spatial mobility in the conditions of the information society and the openness of the border, as well as various interactions within the community. It specifically exposes the significance of the Slovene border territory population so for Slovenia as for Italy.
   • Izmed vseh slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah so Slovenci v Italiji najštevilčnejša, a tudi najbolj heterogena skupina. Njihovo poselitveno ozemlje obsega območja različnih političnih kontinuitet, notranja raznolikost pa je rezultat zgodovinskih ter etnokulturnih okoliščin ter selitvenih procesov, ki so jih sčasoma oblikovali v tržaške, goriške, beneške Slovence, na skupnosti v Reziji in Kanalski dolini kot pripadnike avtohtone manjšine, na nova jedra poselitve Slovencev (preseljeno manjšino) v Furlanski nižini, skupnosti slovenskih izseljencev in zdomcev v večjih urbanih aglomeracijah italijanskega severa, nenazadnje pa tudi znatno število čezmejnih dnevnih delovnih migrantov iz Slovenije. Prispevek obravnava številčnost in prostorsko razporeditev slovenskega življa na območju celotne Italije, njihovo prostorsko mobilnost v pogojih informacijske družbe in odprtosti meje ter različne vrste interakcij znotraj skupnosti. Še posebej izpostavlja vlogo slovenskega prebivalstva v obmejnem prostoru tako za Slovenijo kot za Italijo.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mitja Žagar (gl. ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:919
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf