Odsevi preteklosti

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Muzej novejše zgodovine Celje
Identifier: ISSN 1408-6611 / COBISS.SI-ID 75751936


 • Podroben opis

  Muzej novejše zgodovine Celje je objavil pet zbornikov v zbirki, ki smo jo poimenovali Odsevi preteklosti. Namen zbornikov je publicirati dejstva, dogodke in procese iz bližnje preteklosti Celja ter tako osvetliti razvoj mesta z različnih zornih kotov.

  V Muzeju novejše zgodovine Celje smo si kot obsežno in zahtevno nalogo zastavili raziskavo in objavo tekočih izsledkov o novejši zgodovini Celja. V zbornikih, ki so si sledili po kronološkem redu, smo v vsebinsko zaokroženih celotah (upravni razvoj, urbanizacija, gospodarski razvoj, socialno zgodovina, spremembe v načinu življenja, kulturno življenje ipd.) objavili najnovejša dognanja o celjski preteklosti. Med leti 1996 in 2006 je tako izšlo pet zbornikov z naslovom Iz zgodovine Celja


  Založnik: Muzej novejše zgodovine Celje
  Naslov: Prešernova ulica 17, SI-3000 Celje, Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. +386 3 428 64 10, fax. +386 3 428 64 11
  Naročilo tiskanih izvodov


  Sistory
  Iz zgodovine Celja
  Zbirka: Odsev preteklosti
  Leto: 1996

  Sistory
  Iz zgodovine Celja
  Zbirka: Odsev preteklosti
  Leto: 1998

  Sistory
  Iz zgodovine Celja
  1918-1941
  Zbirka: Odsev preteklosti
  Leto: 2001
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Iz zgodovine Celja
  1941-1945
  Zbirka: Odsev preteklosti
  Leto: 2004


  Sistory
  Iz zgodovine Celja
  1945-1991
  Zbirka: Odsev preteklosti
  Leto: 2006
  Recenzija monografije v Prispevkih za novejšo zgodovino.