Reprezentacija in participacija etničnih skupin v zakonodajnih organih

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  Reprezentacija in participacija etničnih skupin je neizogibna za zaščito interesov etničnih skupin v procesu odločanja. Etnična raznolikost se mora odražati v porazdelitvi moči, saj je samoodločba osnovni pogoj za mirno sožitje etničnih skupin. Kot osnovna pravica mora biti upoštevan princip enakpravne obravnave v vseh zakonodajah. Etnične skupine morajo biti deležne posebnega statusa in posebnih pravic, če naj bodo de facto enakopravne.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4831
  • dcterms:title
   • Reprezentacija in participacija etničnih skupin v zakonodajnih organih
  • dcterms:creator
   • Mirjam Polzer Srienz
  • dcterms:subject
   • pravna zaščita manjšin
   • participacija
   • volilni sistemi
   • avtonomija
   • federalizem
   • reprezentacija etničnih skupin
   • manjšine
   • Evropa
   • zastopstvo
   • legal protection of minorities
   • participation
   • electoral systems
   • autonomy
   • federalism
   • representation of ethnic groups
   • minorities
   • Europe
  • dcterms:abstract
   • The representation and participation of ethnic groups is indispensable for the protection of interests of ethnic groups in the decision-making process. Ethnic diversity must find its expression in the distribution of power, because selfdetermination is an essential precondition for a peaceful living-together of ethnic groups. As a central basic right, the principle of equal treatment in all legal systems is to be followed. Ethnic groups must have a special status and special rights to be de facto in an equal situation.

   • Reprezentacija in participacija etničnih skupin je neizogibna za zaščito interesov etničnih skupin v procesu odločanja. Etnična raznolikost se mora odražati v porazdelitvi moči, saj je samoodločba osnovni pogoj za mirno sožitje etničnih skupin. Kot osnovna pravica mora biti upoštevan princip enakpravne obravnave v vseh zakonodajah. Etnične skupine morajo biti deležne posebnega statusa in posebnih pravic, če naj bodo de facto enakopravne.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf