Medčasovna analiza pogledov Lendavčanov na sosednjo Madžarsko

Avtor(ji): Mejak, Renata
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  Članek prikazuje rezultate medčasovne analize v treh časovnih točkah (1991, 1994, 1996), ki osvetljujejo nekatere pomembne strukturne elemente perecpcij Lendavčanov o sosednji Madžarski, in sicer na sledečih področjih: pravno polilična ureditev, življenjski standard, kulturna razvitost, socialna varnost, človekove pravice zaščita narodnih manjšin. Iz rezultatov je razvidno, da ima etnična pripadnosl respondentov pomembno vlogo povsod, razen pri ocenjevanju življenjskega standarda in zaščite narodnih manjšin.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4829
  • dcterms:title
   • Medčasovna analiza pogledov Lendavčanov na sosednjo Madžarsko
  • dcterms:creator
   • Renata Mejak
  • dcterms:subject
   • človekove pravice in svoboščine
   • socialna varnost
   • zaščita manjšin
   • primerjalne analize
   • Slovenija
   • Lendava
   • Madžarska
   • madžarska manjšina
   • human rights and freedoms
   • social security
   • protection of minorities
   • comparative analysis
   • Slovenia
   • Lendava
   • Hungary
   • Hungarian minority
  • dcterms:abstract
   • The article presents the results of the inter-period analysis (1991, 1994, 1996), which highlights some important structural elements of the perceptions of the people of Lendava regarding the neighbouring Hungary in the following fields: legal and political regulation, the standard of living, culture, social security, human rights, ethnic minority protection. The results show that ethnic adherence of respondents has an important role everywhere but in the evaIuation of the standard of living and ethnic minority protection.

   • Članek prikazuje rezultate medčasovne analize v treh časovnih točkah (1991, 1994, 1996), ki osvetljujejo nekatere pomembne strukturne elemente perecpcij Lendavčanov o sosednji Madžarski, in sicer na sledečih področjih: pravno polilična ureditev, življenjski standard, kulturna razvitost, socialna varnost, človekove pravice zaščita narodnih manjšin. Iz rezultatov je razvidno, da ima etnična pripadnosl respondentov pomembno vlogo povsod, razen pri ocenjevanju življenjskega standarda in zaščite narodnih manjšin.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf