Romi - evropska manjšina

Avtor(ji): Klopčič, Vera
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v letu 1993 sprejela Priporočilo »Romi v Evropi« v katerem med drugim ugotavlja, da Romi v veliki meri prispevajo k kulturni raznovrstnosti Evrope, in jih poimenuje »evropska manjšina«. Kljub temu pogosto ostaja glavni namen dejavnosti mednarodnih organizacij, ki so usmerjene k izboljšanju položaja romske skupnosti najprej in predvsem preprečevanja socialne izključenosti in zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev. Članek obravnava vprašanje ali je opredeljevanje Romov kot evropske manjšine posledica dejstva, da ti živijo skoraj v vseh državah Evrope ali gre za splošno prizadevanje za izboljšanje njihovega statusa.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4828
  • dcterms:title
   • Romi - evropska manjšina
  • dcterms:creator
   • Vera Klopčič
  • dcterms:subject
   • Romi
   • Evropa
   • pravni položaj
   • konvencije
   • Roma
   • Europe
   • legal status
   • conventions
  • dcterms:abstract
   • The parliamentary assembly of the Council of Europe adopted in 1993 the Recommendation »Roma in Europe«, ascertaining that Roma contribute to a large degree to the cultural diversity of Europe, naming them a »European minority«. Nevertheless the main purpose of activities of international organizations aiming at the improvement of the status of Roma community often remains, first and foremost, the prevention of social exclusion as well as the ensuring of basic living conditions. The article deals with the question whether the defining of Roma as a European minority is merely a reflection of the fact that they live in nearly all European states, or whether it also contains elements of common endeavours for the improvement of their status.

   • Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v letu 1993 sprejela Priporočilo »Romi v Evropi« v katerem med drugim ugotavlja, da Romi v veliki meri prispevajo k kulturni raznovrstnosti Evrope, in jih poimenuje »evropska manjšina«. Kljub temu pogosto ostaja glavni namen dejavnosti mednarodnih organizacij, ki so usmerjene k izboljšanju položaja romske skupnosti najprej in predvsem preprečevanja socialne izključenosti in zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev. Članek obravnava vprašanje ali je opredeljevanje Romov kot evropske manjšine posledica dejstva, da ti živijo skoraj v vseh državah Evrope ali gre za splošno prizadevanje za izboljšanje njihovega statusa.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf