Prostovoljne in prisilne migracije kot orodje spreminjanja etnične strukture na območju držav naslednic nekdanje Jugoslavije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  V članku je na podlagi popisa prebivalsrva leta 1990 predstavljena etnicna strukura Jugoslavije. Spremembe etničnega zemljevida po drugi svetovni vojni so predstavljene kot posledica prisilnih ali prostovoljnih migracij na teritoriju bivše Jugoslavije. Migranti različnih narodnosti (čeprav jugoslovanski državljani) so imeli značilnosti mednarodnih migrantov že pred razpadom Jugoslavije. V drugem delu članka pa so v posameznih državah naslednicah, kot posledica prisilnih ali prostovoljnih migracij, predstavljene etnicne migracije v zadnjem desetietju dvajsetega stoletja. Migracije so pojasnjene s pomočjo kronologije dogodkov od odcepitve Slovenije in Hrvaške leta 1991, do napada NATA na Jugoslavijo leta 1999.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4827
  • dcterms:title
   • Prostovoljne in prisilne migracije kot orodje spreminjanja etnične strukture na območju držav naslednic nekdanje Jugoslavije
  • dcterms:creator
   • Matjaž Klemenčič
  • dcterms:subject
   • migracije
   • tabele
   • Balkan
   • statistika
   • etnična struktura
   • Jugovzhodna Evropa
   • Slovenija
   • Hrvaška
   • BIH
   • Srbija
   • Črna gora
   • Kosovo
   • Makedonija
   • nekdanja Jugoslavija
   • migrations
   • Balkans
   • statistics
   • ethnic structure
   • South-East Europe
   • Slovenia
   • Croatia
   • Bosnia and Herzegovina
   • Serbia
   • Montenegro
   • Kosovo
   • Macedoinia
   • former Yugoslavia
  • dcterms:abstract
   • In this paper the ethnic situation in Yugoslavia according to the 1990 population census is presented. The changes in the ethnic map since WWII are expleined as results of forced and voluntary migrations within and out from the territory of the former Yugoslavia. These migrants, who belonged to different "nations" of Yugoslavia (although citizens of one country), had many characteristics of international migrants before the breakup of Yugoslavia. In the second half of the paper, ethnic changes in the last decade of the 20th century as a result of forced and voluntary migrations will be discussed for each of the successor states. This is explained through the chronology of events from the secession of Slovenia and Croatia in 1991 until the NATO attack on Yugoslavia in 1999.

   • V članku je na podlagi popisa prebivalsrva leta 1990 predstavljena etnicna strukura Jugoslavije. Spremembe etničnega zemljevida po drugi svetovni vojni so predstavljene kot posledica prisilnih ali prostovoljnih migracij na teritoriju bivše Jugoslavije. Migranti različnih narodnosti (čeprav jugoslovanski državljani) so imeli značilnosti mednarodnih migrantov že pred razpadom Jugoslavije. V drugem delu članka pa so v posameznih državah naslednicah, kot posledica prisilnih ali prostovoljnih migracij, predstavljene etnicne migracije v zadnjem desetietju dvajsetega stoletja. Migracije so pojasnjene s pomočjo kronologije dogodkov od odcepitve Slovenije in Hrvaške leta 1991, do napada NATA na Jugoslavijo leta 1999.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf