Slovenci na Madžarskem

Avtor(ji): Zupančič, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  Prispevek obravnava številčni razvoj in značilnosti sedanje poselitve Slovencev na Madžarskem. O Slovencih na Madžarskem je bilo opravljenih sicer vrsta raziskav, vendar skoraj izkljucno o Slovencih v Porabju, torej o območju avtohtone poselitve. Vendar jih živi najmanj tretjina, po nekaterih navedbah pa še več, razpršeno po vsej Madžarski. Proučevanje sIovencev na Madžarskem je tudi zanimiv metodološki izziv, saj so na razpolago kar tri uradne kategorije: po maternem jeziku, po narodni pripadnosti in po znanju jezika. Slovenska skupnost v Porabju velja za pravno razmeroma dobro zavarovano, dejansko pa je poleg Slovencev na avstrijskem štajerskem etnično najbolj ogrožena slovenska skupnost v zamejstvu.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4826
  • dcterms:title
   • Slovenci na Madžarskem
  • dcterms:creator
   • Jernej Zupančič
  • dcterms:subject
   • etnična struktura
   • statistika
   • Madžarska
   • slovenska manjšina
   • Slovenci
   • ethnic structure
   • statistics
   • Hungary
   • Slovenian minority
   • Slovenes
  • dcterms:abstract
   • The article deals with demographic movements and characteristics of the present settling of Slovenes in Hungary. A number of research studies on Slovenes in Hungary have been performed yet almost exclusively on Slovenes in the Porabje, i.e. the territory of their atuochthonous settling. However, at least one third of them, and even more according to some findings, live dispersed all over Hungary. The study of Slovenes in Hungary is also an interesting methodological challenge, since three official categorics are at our disposal: according to mother tongue, to national adherence, and to language command. The Slovene community in the Porabje is believed to he legally relatively well protected, while acctually it is, apart from Slovenes in Austrian Styria the most endangered Slovene conlillunity in the neigbouring countries.

   • Prispevek obravnava številčni razvoj in značilnosti sedanje poselitve Slovencev na Madžarskem. O Slovencih na Madžarskem je bilo opravljenih sicer vrsta raziskav, vendar skoraj izkljucno o Slovencih v Porabju, torej o območju avtohtone poselitve. Vendar jih živi najmanj tretjina, po nekaterih navedbah pa še več, razpršeno po vsej Madžarski. Proučevanje sIovencev na Madžarskem je tudi zanimiv metodološki izziv, saj so na razpolago kar tri uradne kategorije: po maternem jeziku, po narodni pripadnosti in po znanju jezika. Slovenska skupnost v Porabju velja za pravno razmeroma dobro zavarovano, dejansko pa je poleg Slovencev na avstrijskem štajerskem etnično najbolj ogrožena slovenska skupnost v zamejstvu.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf