Razpoznavanja

Jezik: slovenski / angleški / hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: Zgodovina, History
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Identifier: ISSN 2350-5664 / COBISS.SI-ID 273026304


 • Podroben opis

  Knjižno zbirko Razpoznavanja/Recognitiones je Inštitut za novejšo zgodovino ustanovil za izdajanje monografskih del iz novejše zgodovine. Programsko je zbirka sicer usmerjena predvsem v izdajanje izvirnih slovenskih znanstvenih monografij, vendar je odprta tudi za druga dela, ki bi spodbudila slovenski tisk zgodovinopisnih del, npr. za kolektivna dela več avtorjev ali prevode tujih temeljnih del s področja raziskovalne dejavnosti inštituta v slovenski jezik.

  Prvo delo zbirke je izšlo v letu 2005, odtlej pa si uredništvo prizadeva, da bi vsako leto zbirko dopolnilo s po nekaj novimi naslovi. Knjižne izdaje zbirke posegajo tako na področje politične, kot tudi gospodarske, socialne in kulturne zgodovine. O uvrstitvi knjige v založniški program odloča uredništvo zbirke. Raziskovalci, ki bi želeli objaviti delo v tej zbirki, naj se obrnejo na urednika zbirke dr. Aleša Gabriča.


  Izdajatelj in založnik: Inštitut za novejšo zgodovino
  Naslov: Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija
  Kontakti: e-pošta, tel. (386) 01 200 31 20, fax (386) 01 200 31 60

  Naročilo tiskanih izvodov


  Sistory
  Na poti v moderno
  Poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Leto: 2005
  Zbirka: Razpoznavanja; 1
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno
  Avtor(ji): Godeša, Bojan
  Leto: 2006
  Zbirka: Razpoznavanja; 2
  Recenzija monografije v Zgodovini za vse.

  Sistory
  Šolska reforma 1953-196
  Avtor(ji): Gabrič, Aleš
  Leto: 2006
  Zbirka: Razpoznavanja; 3

  Sistory
  Za zapahi
  Prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945
  Avtor(ji): Guštin, Damijan
  Leto: 2006
  Zbirka: Razpoznavanja; 4

  Sistory
  O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju
  Avtor(ji): Vodopivec, Peter
  Leto: 2006
  Zbirka: Razpoznavanja; 5

  Sistory
  Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno
  Avtor(ji): Šorn, Mojca
  Leto: 2007
  Zbirka: Razpoznavanja; 6
  Recenzija monografije v Kroniki, Zgodovini za vse.

  Sistory
  Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941-1943
  Avtor(ji): Deželak Barič, Vida
  Leto: 2007
  Zbirka: Razpoznavanja; 7

  Sistory
  Podobe modernizacije
  Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko in Lorenčič, Aleksander (ur.)
  Leto: 2009
  Zbirka: Razpoznavanja; 8

  Sistory
  "V zaželjeni deželi"
  Slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918 - 1941
  Avtor(ji): Perovšek, Jurij
  Leto: 2009
  Zbirka: Razpoznavanja; 9

  Sistory
  Plasti prostora in časa
  Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20.stoletja
  Avtor(ji): Lazarević, Žarko
  Leto: 2009
  Zbirka: Razpoznavanja; 10

  Sistory
  Med kulturo in politiko
  Kulturnopolitična razhajanja v Sloveniji med svetovnima vojnama
  Avtor(ji): Dolenc, Ervin
  Leto: 2010
  Zbirka: Razpoznavanja; 11

  Sistory
  Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan
  Avtor: Hadalin, Jurij
  Leto: 2011
  Zbirka: Razpoznavanja; 12

  Sistory
  Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1941-1945
  Avtor(ji): Mally, Eva
  Leto: 2011
  Zbirka: Razpoznavanja; 14

  Sistory
  Prelom s starim in začetek novega
  tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)
  Avtor: Lorenčič, Aleksander
  Leto: 2012
  Zbirka: Razpoznavanja; 15

  Sistory
  Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2012
  Zbirka: Razpoznavanja; 16

  Sistory
  Državni zbor 1992-2012: o slovenskem parlamentarizmu
  Avtor: Gašparič, Jure
  Leto: 2012
  Zbirka: Razpoznavanja; 17

  Sistory
  Francoski inštitut v Ljubljani 1921-1947
  Avtor: Vodopivec, Peter
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 18

  Sistory
  Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991
  Avtor: Prinčič, Jože
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 19

  Sistory
  O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji
  Avtor: Perovšek, Jurij
  Leto: 2013
  Zbirka: Razpoznavanja; 20