Ali je možno razkleniti začaran krog?

Strategije in koncepti za upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov

Avtor(ji): Žagar, Mitja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis

  V članku je predstavljen teoretični model, ki vključuje celovito globalno strategijo za upravljanje medetničnih odnosov in postopke za preprečevanje, upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov. Avtor je pri oblikovanju teoretičnega modela izhajal iz modela in okvira, ki ju je razvil Rothman. Globalna mednarodna strategija vključuje prevencijo, vzpostavljanje miru, ohranjanje miru in policijske dejavnosti. Dodana pa je se četrta komponenta modela in sicer monitoring in evalvacija.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4817
  • dcterms:title
   • Ali je možno razkleniti začaran krog?
   • Strategije in koncepti za upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov
  • dcterms:creator
   • Mitja Žagar
  • dcterms:subject
   • Jugovzhodna Evropa
   • Balkan
   • etnični konflikti
   • upravljanje in razreševanje konfliktov
   • South-East Europe
   • Balkans
   • ethnic conflicts
   • conflict resolution
  • dcterms:abstract
   • The arlicle presents a theoretical model for a global strategy for the management of ethnic relations and methods and techniques for the prevention, management and resolution of ethnic conflicts. This model based on Rothman's ARI framework includes an elaborate international strategy for the management and resolution of the conflict that defines the mandate and responsibilities of actors. The global international strategy includes Prevention, Peace-Making, Peace-Keeping and Policing activities by the international community. Additionally, the forth component in the model ror the prevention, management and resolution of conflicts is added to the Rothman's ARI framework, namely, the strategy and mechanisms for permanent monitoring and evaluation of conflict management.

   • V članku je predstavljen teoretični model, ki vključuje celovito globalno strategijo za upravljanje medetničnih odnosov in postopke za preprečevanje, upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov. Avtor je pri oblikovanju teoretičnega modela izhajal iz modela in okvira, ki ju je razvil Rothman. Globalna mednarodna strategija vključuje prevencijo, vzpostavljanje miru, ohranjanje miru in policijske dejavnosti. Dodana pa je se četrta komponenta modela in sicer monitoring in evalvacija.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:918
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf