Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah

Avtor(ji): Medved, Felicita
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Članek razpravlja različne teoretične poglede na koncept multikulturalizma kotnormativnega načela, predvsem v razmerju med komunitarizmom in individualnimi človekovimi pravicami, ki so pripomogli k utemeljitvi oblikovanja načel za izgradnjo imigracijsko-integracijske politike Republike Slovenije na individualnih človekovih pravicah za svobodo delovanja in blaginje.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4776
  • dcterms:title
   • Razprava o multikulturalizmu in individualnih človekovih pravicah
  • dcterms:alternative
   • The treatise on multiculturalism and the individual human rights
  • dcterms:creator
   • Felicita Medved
  • dcterms:subject
   • človekove pravice
   • večkulturnost
   • Slovenija
   • imigranti
   • integracije
   • politika
   • human rights
   • multiculturalism
   • Slovenia
   • immigrants
   • integrations
  • dcterms:abstract
   • The article discusses different theoretical views on the concept of multiculturalism as a normative principle, specifically in relation to conununitarianism and individual human rights, that have contributed to the formation of principles of the inunigration-integration policy of the Republic of Slovenia, based on individual human rights for freedom of action and well-being.

   • Članek razpravlja različne teoretične poglede na koncept multikulturalizma kotnormativnega načela, predvsem v razmerju med komunitarizmom in individualnimi človekovimi pravicami, ki so pripomogli k utemeljitvi oblikovanja načel za izgradnjo imigracijsko-integracijske politike Republike Slovenije na individualnih človekovih pravicah za svobodo delovanja in blaginje.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf