Identiteta je merljiva

Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete

Avtor(ji): Zupančič, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava nekatere nove pristope k proučevanju etnične identitete. Ugotavljamo njeno vsebino, večplastnost ter nekatere pogoje ohranjanja oziroma razloge spreminjanja identitete. Pri tem je jezik kot vsebinsko bogat, dostopen, značilen in zaznaven element vsekakor najbolj primeren za tovrstno analizo. S pomočjo metode komunikacijskega kroga, podlaga katerega je indeks komunikacije, dobimo nazorno, jasno, primerljivo podobo pogostosti rabe manjšinskega jezika in s tem vpogled v najpomembnejši pogoj ohranjanja identitete.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4775
  • dcterms:title
   • Identiteta je merljiva
   • Prispevek k metodologiji proučevanja etnične identitete
  • dcterms:alternative
   • Identity is measurable
   • A contribution to the methodology of studies on ethnic identity
  • dcterms:creator
   • Jernej Zupančič
  • dcterms:subject
   • etnična identiteta
   • raziskave
   • metode
   • teorije
   • jeziki
   • sociolingvistika
   • ethnic identity
   • sociolinguistics
  • dcterms:abstract
   • The article deals with some new approaches to the study of ethnic identity, focusing on its contents, multi-layer complexity and certain reasons for its preservation and changing. Language as the richest, most easily accessible, and typical element is by all means the most suitable subject of such an analysis. The method of communication circle based on the index of communication offers an illustrative picture of the frequency of the minority language use, thus providing us with an insight into the most important condition of identity preservation.

   • Prispevek obravnava nekatere nove pristope k proučevanju etnične identitete. Ugotavljamo njeno vsebino, večplastnost ter nekatere pogoje ohranjanja oziroma razloge spreminjanja identitete. Pri tem je jezik kot vsebinsko bogat, dostopen, značilen in zaznaven element vsekakor najbolj primeren za tovrstno analizo. S pomočjo metode komunikacijskega kroga, podlaga katerega je indeks komunikacije, dobimo nazorno, jasno, primerljivo podobo pogostosti rabe manjšinskega jezika in s tem vpogled v najpomembnejši pogoj ohranjanja identitete.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf