Enjoying the tower of Babilon

The role of minorities in a globalized world

Avtor(ji): Larcher, Dietmar
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec menaše (prev.)


 • Podroben opis
  V svetovni zgodovini zasledimo štiri idealne modele preseganja družbene, etnične, kulturne in jezikovne raznolikosti. Prvi model temelji na etničnem čiščenju, drugi je asimilacijski model talilnega lonca, tretji model postavljameje med različnimi skupinami in ustvarja ločene vzporedne skupnosti v družbi, ki temelji na apartheidu, četrti model pa različne skupine integrira v večjezično oziroma večkulturno družbo demokratičnega značaja, v kateri ima vsaka skupina dovolj svobode za ohranjanje svoje etnične identitete.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4774
  • dcterms:title
   • Enjoying the tower of Babilon
   • The role of minorities in a globalized world
  • dcterms:alternative
   • Veselje v babilonskem stolpu
   • Vloga manjšin v globaliziranem svetu
  • dcterms:creator
   • Dietmar Larcher
  • dcterms:subject
   • etnična vprašanja
   • etnično čiščenje
   • asimilacija
   • apartheid
   • večkulturnost
   • večjezičnost
   • ethnic issues
   • ethnic cleansing
   • assimilation
   • apartheid
   • multiculturalism
   • multilingualism
  • dcterms:abstract
   • Four ideal type models of coming to terms with social, ethnic, cultural, and linguistic diversity are extrapolated from historical societies. Model 1 is based on ethnic cleansing, model two is an assimilation model of the melting pot type, model 3 separates the different groups and constructs segregated parallel societies along the lines of an apartheid society, model 4 integrates the diverse groups in a plurilingual and pluricultural public sphere with demotic features, but leaves enough private space for each group to preserve its ethnic identity.

   • V svetovni zgodovini zasledimo štiri idealne modele preseganja družbene, etnične, kulturne in jezikovne raznolikosti. Prvi model temelji na etničnem čiščenju, drugi je asimilacijski model talilnega lonca, tretji model postavljameje med različnimi skupinami in ustvarja ločene vzporedne skupnosti v družbi, ki temelji na apartheidu, četrti model pa različne skupine integrira v večjezično oziroma večkulturno družbo demokratičnega značaja, v kateri ima vsaka skupina dovolj svobode za ohranjanje svoje etnične identitete.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf