Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre

Avtor(ji): Medica, Karmen
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Nenehno priseljevanje ljudi različnih etničnih pripadnosti je vsekakor ena od temeljnih značilnosti istrskega polotoka. Skozi stoletja so se prepletali elementi in obrazci kultur, ki so pripadali slovanskemu, romanskemu pa tudi germanskemu civilacijskemu krogu, tako da je skoraj nemogoče določiti kaj avtohtonega in tipičnega samo za eno kulturo ali etnos, ki danes živi na tem območju. Naravna posledica večetničnosti je lingvistična heterogenost prebivalstva Istre.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4770
  • dcterms:title
   • Sociološki prikaz jezikovne podobe Istre
  • dcterms:alternative
   • Sociological survey of the linguistic situation of Istria
  • dcterms:creator
   • Karmen Medica
  • dcterms:subject
   • Istra
   • etnične skupine
   • sociologija
   • lingvistika
   • Istria
   • ethnic groups
   • sociology
   • linguistics
  • dcterms:abstract
   • Continuous immigration of people of different ethnic origins is by all means one of the basic characteristics of the Istrian peninsula. Over the centuries, elements and patterns of cultures belonging to Slavic, Romanic and Germanic civilizations have intertwined to such a degree that today it is almnost impossible to point out something autochthonous and typical only for one culture or ethnos populating this territory. Natural consequence of the multiethnic character of Istria is linguistic heterogeneity of its population.

   • Nenehno priseljevanje ljudi različnih etničnih pripadnosti je vsekakor ena od temeljnih značilnosti istrskega polotoka. Skozi stoletja so se prepletali elementi in obrazci kultur, ki so pripadali slovanskemu, romanskemu pa tudi germanskemu civilacijskemu krogu, tako da je skoraj nemogoče določiti kaj avtohtonega in tipičnega samo za eno kulturo ali etnos, ki danes živi na tem območju. Naravna posledica večetničnosti je lingvistična heterogenost prebivalstva Istre.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf