Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji

Opredelitve, načela, cilji in strategije slovenske manjšinske kulturne politike

Avtor(ji): Žagar, Mitja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Članek predstavlja etnično situacijo v Sloveniji, ustavni in politični razvoj v Sloveniji po II. svetovni vojni in še posebej po osamosvojitvi Slovenije s specifičnega vidika nacionalne manjšinske kulturne politike. Izhajajoč iz prisotnih problemov v zvezi s kulturo in kulturnimi dejavnostmi italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih etničnih skupin in priseljencev v Sloveniji članek oblikuje okvir za strategijo in ukrepe nacionalne manjšinske kulturne politike.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4769
  • dcterms:title
   • Kulturna dejavnost italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji
   • Opredelitve, načela, cilji in strategije slovenske manjšinske kulturne politike
  • dcterms:alternative
   • Culture of the Italian and Hungarian autochthonous national minorities, Roma communities, other minority ethnic groups and immigrants in the Republic of Slovenia
   • The Principles and Strategy of the national cultural policiy on minorities
  • dcterms:creator
   • Mitja Žagar
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • manjšine
   • etnične skupnosti
   • imigranti
   • kultura
   • kulturna politika
   • Slovenia
   • minorities
   • ethnic groups
   • immigrants
   • culture
   • cultural policy
  • dcterms:abstract
   • The article presents the ethnic situation in Slovenia, constitutional and political development in Slovenia after World War II and especially after the independence of the Republic of Slovenia from the specific perspective of the national cultural policy on (national) minorities. Deriving from detected problems regarding culture and cultural activities of the Italian and Hungarian autochthonous national minorities, Roma communities, other minority ethnic groups and immigrants in Slovenia, the article designs a framework for the strategy and measures of the national cultural policy on ethnic minorities.

   • Članek predstavlja etnično situacijo v Sloveniji, ustavni in politični razvoj v Sloveniji po II. svetovni vojni in še posebej po osamosvojitvi Slovenije s specifičnega vidika nacionalne manjšinske kulturne politike. Izhajajoč iz prisotnih problemov v zvezi s kulturo in kulturnimi dejavnostmi italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih etničnih skupin in priseljencev v Sloveniji članek oblikuje okvir za strategijo in ukrepe nacionalne manjšinske kulturne politike.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf