"Manjšina-večina-matica": podobe istovetnosti in tujosti

(med Slovenci na avstrijskem Koroškem)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Predstavljeni tekst je del terenske raziskave, opravljene leta 1995 na območju treh koroških dolin: Zilje, Roža in Podjune. Središčna tema je bila proučevanje etnične identitete in njenih manifestativnih oblik pri slovenski etnični skupini na južnem Koroškem. Uporabljeni sta bili metodi intervjujev in "opazovanja z udeležbo". V intervjujih tematiziramo predvsem štiri odnose: 1. (dvojezično) socializacijo, 2. jezikovno opredelitev, 3. istovetenja in tujosti v odnosih med manjšino, večino in matico in 4. etnično samopodobo. V tekstu se omejujemo na prikaz tretjega elementa.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4765
  • dcterms:title
   • "Manjšina-večina-matica": podobe istovetnosti in tujosti
   • (med Slovenci na avstrijskem Koroškem)
  • dcterms:alternative
   • »Minority-majority-parent nation«: manifestations of identity and alienation
   • (The Case of Slovenes in Austrian Carinthia)
  • dcterms:creator
   • Simona Zavratnik Zimic
  • dcterms:subject
   • koroški Slovenci
   • etnična identiteta
   • odnosi matica manjšina
   • odnosi večina manjšina
   • Carinthian Slovenes
   • ethnic identity
  • dcterms:abstract
   • The presented text is part of a fieldwork research, carried out in 1995 in the area of three Carinthian valleys: Zilja (Gailtal), Roz (Rosental) and Podjuna (Jauntal). The central topic was the study of ethnic identity and its forms of manifestation in the Slovene ethnic community in the Southern Carinthia. The research project was based on the methods of interviews and »observation with participation«. The interviews mainly deal with four types of relationships: 1. (bilingual) socialization, 2. language adherence, 3. identification and alienation in the relations between minority, majority and parent nation, 4. ethnic self-perception. The text focuses on the third element.

   • Predstavljeni tekst je del terenske raziskave, opravljene leta 1995 na območju treh koroških dolin: Zilje, Roža in Podjune. Središčna tema je bila proučevanje etnične identitete in njenih manifestativnih oblik pri slovenski etnični skupini na južnem Koroškem. Uporabljeni sta bili metodi intervjujev in "opazovanja z udeležbo". V intervjujih tematiziramo predvsem štiri odnose: 1. (dvojezično) socializacijo, 2. jezikovno opredelitev, 3. istovetenja in tujosti v odnosih med manjšino, večino in matico in 4. etnično samopodobo. V tekstu se omejujemo na prikaz tretjega elementa.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf