Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo

Avtor(ji): Mejak, Renata
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  V prispevku smo preučevali in primerjali percepcije prebivalcev Monoštra o Sloveniji in Madžarski. Zapleteni strukturi percepcij smo se približali s skupino vprašanj, zajetih v naslednja tematska področja: vloga posameznih virov pri oblikovanju pogleda na Slovenijo in njene ljudi, informiranost respondentov o nekaterih temeljnih dejstvih slovenske zgodovine in kulture (slovenski nacionalni prazniki), zapažanja respondentov o sorodnostih oziroma razlikah na obeh straneh meje (zunanji videz stavb, ureditev prostora, življenjske navade, vzorci obnašanja, oblačenje, prehrana, zgoodvinske izkušnje), poglesi respondentov o miselni bližini/oddaljenosti (glede na jezik, kulturo, način življenja) Slovencev in Madžarov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4757
  • dcterms:title
   • Pogledi prebivalcev Monoštra na sosednjo Slovenijo
  • dcterms:alternative
   • The attitude of the inhabitants of Monošter/Szentgolthard towards Slovenia
  • dcterms:creator
   • Renata Mejak
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • Madžari
   • obmejna področja
   • primerjave
   • Slovenes
   • Hungarians
   • border areas
   • comparisons
  • dcterms:abstract
   • The article compares the perceptions of inhabitants of Monošter/Szentgolthard regarding Slovenia and Hungary. The complex structure of perceptions was approached through a group of questions, included in the following themes: the role of individual sources in the shaping of the attitude towards Slovenia, the respondents' knowledge of some basic facts concerning Slovene history and culture (Slovene national holidays), respondents' opinion about similarities and differences on both sides of the border (architecture, urbanization, customs, behaviour, clothing, food, historical experience), and how close or remote are the languages, cultures and lifestyles of the two nations.

   • V prispevku smo preučevali in primerjali percepcije prebivalcev Monoštra o Sloveniji in Madžarski. Zapleteni strukturi percepcij smo se približali s skupino vprašanj, zajetih v naslednja tematska področja: vloga posameznih virov pri oblikovanju pogleda na Slovenijo in njene ljudi, informiranost respondentov o nekaterih temeljnih dejstvih slovenske zgodovine in kulture (slovenski nacionalni prazniki), zapažanja respondentov o sorodnostih oziroma razlikah na obeh straneh meje (zunanji videz stavb, ureditev prostora, življenjske navade, vzorci obnašanja, oblačenje, prehrana, zgoodvinske izkušnje), poglesi respondentov o miselni bližini/oddaljenosti (glede na jezik, kulturo, način življenja) Slovencev in Madžarov.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Meta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf