Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih

(kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995)

Avtor(ji): Kosin, Marko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mesta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)


 • Podroben opis
  Pregled zajema tiste korake in razgovore o slovenski manjšini med uradnimi predstavniki Slovenije in Italije, v katere je imelo vpogled veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu. Omenjamo tudi nekatere važnejše dogodke iz slovensko-italijanskih odnosov, ki so vplivali na položaj slovenske manjšine. Reproducirani so tudi pomembnejši dokumenti, ki jih je v zvezi z zaščito slovenske manjšine naša stran uradno posredovala italijanski.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4756
  • dcterms:title
   • Slovenska manjšina v slovensko-italijanskih odnosih
   • (kronološki pregled za obdobje od osamosvojitve 1991 do konca 1995)
  • dcterms:alternative
   • The Slovene minority and the Slovene-Italian relations
   • (chronological survey of the period since the gaining of independence in 1991 to the end or 1995)
  • dcterms:creator
   • Marko Kosin
  • dcterms:subject
   • Italija
   • Slovenija
   • Oglejski sporazum
   • slovenska manjšina
   • mednarodni sporazumi
   • mednarodni odnosi
   • Italy
   • Slovenia
   • Slovenian minority
   • international agreements
   • international relations
  • dcterms:abstract
   • The survey includes only those steps and talks (concerning the Slovene minority) between the official representatives of Slovenia and Italy, the Embassy of Slovenia in Rome was acquainted with. Also mentioned are some major events from the Slovene-Italian relations, which have affected the status of the Slovene minority. Important documents concerning the protection of the Slovene minority, which were officially conveyed by our side to the Italian one, are also re...

   • Pregled zajema tiste korake in razgovore o slovenski manjšini med uradnimi predstavniki Slovenije in Italije, v katere je imelo vpogled veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu. Omenjamo tudi nekatere važnejše dogodke iz slovensko-italijanskih odnosov, ki so vplivali na položaj slovenske manjšine. Reproducirani so tudi pomembnejši dokumenti, ki jih je v zvezi z zaščito slovenske manjšine naša stran uradno posredovala italijanski.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odg. ur.)
   • Mesta Gostinčar Cerar (prev.)
   • Jana Kranjec Menaše (prev.)
  • dcterms:date
   • 1998
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:915
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf