Pohištvena in lesno predelovalna industrija v socializmu

Značilnosti, razvoj in njena vloga kot gospodarske panoge

Avtor(ji): Rendla, Marta
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino


 • Podroben opis
  Na Inštitutu za novejšo zgodovino je med 16. in 17. marcem 2022 potekal znanstveni simpozij, ki se je posvečal gozdu kot bistvenemu sestavnemu delu našega okolja, ki je bil vedno več kot le prostor, kjer so si ljudje zagotavljali potrebne surovine, saj je imel poseben čar, posebno estetsko funkcijo in je s svojo misterioznostjo vedno burkal domišljijo ljudi. Predavatelji so se posvečali gozdu in njegovim ekonomskim, socialnim in varovalnim funkcijam skozi čas ter s tem povezanim problematikam, kot so gospodarjenje z gozdovi, gozdnogospodarsko načrtovanje ter vpliv sprememb v lastništvu gozda na načine upravljanja in gospodarjenja z gozdovi. Analizirali so razvoj in vlogo »slovenske gozdarske šole«, avtohtonega doprinosa gozdarskih strokovnjakov s področja Slovenije k odnosu do gozda, ter vzpon in padec slovenske lesne industrije, predstavili pa so tudi razvoj ekološke zavesti, ki v gozdu ni videla več le proizvodnega sredstva in surovine, temveč vrednoto in bistven element za človekov obstanek.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/47462
  • dcterms:title
   • Pohištvena in lesno predelovalna industrija v socializmu
   • Značilnosti, razvoj in njena vloga kot gospodarske panoge
  • dcterms:creator
   • Marta Rendla
  • dcterms:subject
   • socializem
   • lesna industrija
   • pohištvena industrija
   • gospodarstvo
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:language
   • slv