Diskusija

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Ključne besede: gozd


  • Podroben opis
    Na Inštitutu za novejšo zgodovino je med 16. in 17. marcem 2022 potekal znanstveni simpozij, ki se je posvečal gozdu kot bistvenemu sestavnemu delu našega okolja, ki je bil vedno več kot le prostor, kjer so si ljudje zagotavljali potrebne surovine, saj je imel poseben čar, posebno estetsko funkcijo in je s svojo misterioznostjo vedno burkal domišljijo ljudi. Predavatelji so se posvečali gozdu in njegovim ekonomskim, socialnim in varovalnim funkcijam skozi čas ter s tem povezanim problematikam, kot so gospodarjenje z gozdovi, gozdnogospodarsko načrtovanje ter vpliv sprememb v lastništvu gozda na načine upravljanja in gospodarjenja z gozdovi. Analizirali bodo razvoj in vlogo »slovenske gozdarske šole«, avtohtonega doprinosa gozdarskih strokovnjakov s področja Slovenije k odnosu do gozda, ter vzpon in padec slovenske lesne industrije, predstavili pa bodo tudi razvoj ekološke zavesti, ki v gozdu ni videla več le proizvodnega sredstva in surovine, temveč vrednoto in bistven element za človekov obstanek.