Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov

The Kitchen In The Vipava Valley In Light Of The Development Of Fireplace And Changing Of House Types

Avtor(ji): Ščukovt, Andrejka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek vsebuje rezultate, ki so nastali na podlagi terenskega dela, obstoječe evidence in dokumentacije. Z opisi in fotografijami je skušala avtorica čim bolje prepoznati in predstaviti razvoj kurišča v Vipavski dolini. Zato je osrednje poglavje, poleg predstavitve tipologije ognjišč, namenjeno tudi ugotovitvam o spreminjanju hišnih tipov oz. oblikovanju vipavskega stavbnega tipa, ki je posledica razvoja ognjišča in načina življenja v kuhinji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4742
  • dcterms:title
   • Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov
   • The Kitchen In The Vipava Valley In Light Of The Development Of Fireplace And Changing Of House Types
  • dcterms:creator
   • Andrejka Ščukovt
  • dcterms:subject
   • ognjišče
   • Vipavska dolina
   • kuhinja
   • tipi ognjišč
   • kaminska kuhinja
   • vipavski stavbni tip
   • Fireplace
   • Vipavska dolina (the Vipava valley)
   • kitchen
   • fireplace types
   • hearth kitchen
   • Vipava building type
  • dcterms:abstract
   • contribution contains results, based on fieldwork, existing evidence and documentation. By descriptions and photographs, the author attempts to identify and present the development of the fireplace in the river Vipava valley. Thus, the central chapter is besides to the presentation of typology of fireplaces dedicated to the modification of house types and the formation of the Vipava building type, which is a consequence of the development of the fireplace and lifestyle in the kitchen.
   • Prispevek vsebuje rezultate, ki so nastali na podlagi terenskega dela, obstoječe evidence in dokumentacije. Z opisi in fotografijami je skušala avtorica čim bolje prepoznati in predstaviti razvoj kurišča v Vipavski dolini. Zato je osrednje poglavje, poleg predstavitve tipologije ognjišč, namenjeno tudi ugotovitvam o spreminjanju hišnih tipov oz. oblikovanju vipavskega stavbnega tipa, ki je posledica razvoja ognjišča in načina življenja v kuhinji.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848#page=1
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf