• Podroben opis
  Politični napisi v naravi na Goriškem sodijo v tri obdobja. Prva faza napisov spada v čas nastajanja jugoslovansko-italijanske meje po 2. svetovni vojni. Drugo obdobje spada v čas priprav ob velikem zborovanju na Okroglici pri Novi Gorici leta 1953 in je ostalo samo v fazi priprav. Tretje obdobje nastanka napisov pa sega v leti 1977 in 1978 in je del močnejše socialistične politične propagande, značilne za tisto obdobje. Napisi so tudi odraz kulta osebnosti Josipa Broza Tita. V prvi fazi so bili kombinirani napisi FLRJ in TITO, pozneje pa je ostal samo TITO oziroma NAŠ TITO.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4741
  • dcterms:title
   • Politični napisi v naravi na Goriškem
   • Political Inscriptions In Nature In The Gorizia Region
  • dcterms:creator
   • Peter Stres
  • dcterms:subject
   • boj za zahodno mejo
   • Goriška
   • FLRJ
   • politično delovanje
   • Tito
   • Sabotin
   • Kromberk
   • Fajtji hrib nad Renčami
   • mladinske delovne akcije (MDA)
   • Zveza socialistične mladine
   • dnevne akcije
   • Struggle for the western border, t, , , Sabotin, Kromberk, , , ,
   • the Gorizia region
   • political activity
   • Tito
   • Sabotin
   • Kromberk
   • Fajtji hrib above Renče
   • youth working actions (MDA)
   • Zveza socialistične mladine (Socialistyouth alliance)
   • daily actions
  • dcterms:abstract
   • Political inscriptions in nature in the Gorizia region belong to three periods. The first phase belongs to the time of the formation of the Yugoslav-Italian border after World War II. The second period belongs to the time of the preparations for a rally on Okroglica at Nova Gorica in 1953 and remained in the preparation phase. The third period of the origin of inscriptions reaches into the years 1977 and 1978 and is part of an intense socialist political propaganda characteristic of that time. The inscriptions are as well a reflection of the cult of the personality of Josip Broz Tito. In the first phase the inscriptions were combined of FLRJ and TITO; later only TITO and NAŠ TITO respectively remained.
   • Politični napisi v naravi na Goriškem sodijo v tri obdobja. Prva faza napisov spada v čas nastajanja jugoslovansko-italijanske meje po 2. svetovni vojni. Drugo obdobje spada v čas priprav ob velikem zborovanju na Okroglici pri Novi Gorici leta 1953 in je ostalo samo v fazi priprav. Tretje obdobje nastanka napisov pa sega v leti 1977 in 1978 in je del močnejše socialistične politične propagande, značilne za tisto obdobje. Napisi so tudi odraz kulta osebnosti Josipa Broza Tita. V prvi fazi so bili kombinirani napisi FLRJ in TITO, pozneje pa je ostal samo TITO oziroma NAŠ TITO.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848#page=1
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf