Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom

The Revival Of The Catholic Rally in Gorizia in 1945 In View Of Polemics Between The Slovenski Primorec And The Partisan Press

Avtor(ji): Černic, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  skuša osvetliti pomen in okoliščine nastanka časopisa Slovenski Primorec v obdobju hude napetosti in merjenja moči med zavezniško vojaško upravo in partizansko ljudsko oblastjo na Goriškem v coni A Julijske Krajine. Skozi pisanje partizanskega tiska in ob analizi medijskih polemik avtor opisuje okoliščine ponovnega preroda katoliškega tabora v Gorici jeseni leta 1945 v luči uveljavljanja alternativnega, pragmatično-konstruktivnega soočanja z zavezniško vojaško upravo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4738
  • dcterms:title
   • Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom
   • The Revival Of The Catholic Rally in Gorizia in 1945 In View Of Polemics Between The Slovenski Primorec And The Partisan Press
  • dcterms:creator
   • Peter Černic
  • dcterms:subject
   • Slovenski Primorec
   • Soški tednik
   • Primorski dnevnik
   • razmejitev Goriške
   • Alojzij Novak
   • slovensko šolstvo v Italiji
   • Zavezniška vojaška uprava
   • ZVU
   • katoliški tabor v Gorici
   • Slovenski Primorec
   • Soški tednik
   • Primorski dnevnik
   • demarcation of the Gorizia region
   • Alojzij Novak
   • Slovene educational system in Italy
   • Allied military administration
   • Catholic rally in Gorizia
  • dcterms:abstract
   • The contribution attempts to illuminate the significance and circumstances of the origin of the newspaper Slovenski Primorec during the period of severe tension and power measuring between the allied military administration and the partisan people’s authority in the Gorizia region in zone A of Julijska Krajina. From the writing of the partisan press and by analysing media polemics, the author depicts the circumstances of the resumed revival of the Catholic rally in Gorizia in autumn 1945 in view of enforcement of an alternative, pragmatic-constructive confrontation with the allied military administration.
   • skuša osvetliti pomen in okoliščine nastanka časopisa Slovenski Primorec v obdobju hude napetosti in merjenja moči med zavezniško vojaško upravo in partizansko ljudsko oblastjo na Goriškem v coni A Julijske Krajine. Skozi pisanje partizanskega tiska in ob analizi medijskih polemik avtor opisuje okoliščine ponovnega preroda katoliškega tabora v Gorici jeseni leta 1945 v luči uveljavljanja alternativnega, pragmatično-konstruktivnega soočanja z zavezniško vojaško upravo.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848#page=1
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf