Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem

The Christian Socialists Of The Primorska (Littoral) Region, The Sole True Middle During The NOB And Revolution On Slovene Territory

Avtor(ji): Cencič, Mira
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Članek predstavlja delovanje Goriških krščanskih socialcev v letih 1941–1945. V vodstvu so bili duhovniki in katoliško opredeljeni laiki, ki so se povezovali v skupnem Narodnem svetu z liberalci. Delovanje je bilo razširjeno po vsej Primorski. Ob napadu na Jugoslavijo so spodbujali k organiziranemu nestrankarskemu vseslovenskemu narodnemu odporu. Kritično so nastopali do obeh nasprotujočih si skupin, Osvobodilne fronte in Slovenske zaveze, ki sta se spopadli v krvavi državljanski vojni. Povezovali so se z obema strujama in preprečevali izbruh državljanske vojne na Primorskem. Njihov cilj je bil narodnost in priključitev Primorske k Sloveniji. Do konca so ostali politično neopredeljeni, zato sta jih obe struji imenovali Goriška ali Primorska Sredina.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4737
  • dcterms:title
   • Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem
   • The Christian Socialists Of The Primorska (Littoral) Region, The Sole True Middle During The NOB And Revolution On Slovene Territory
  • dcterms:creator
   • Mira Cencič
  • dcterms:subject
   • krščanski socialci
   • Zbor svečenikov svetega Pavla
   • gibanje narodne enotnosti
   • goriška Sredina
   • Narodni svet
   • Osvobodilna fronta
   • primorski partizani
   • Slovenska zaveza
   • Christian socialists
   • Council of priests of St. Paul
   • national unity movement
   • Middle of the Gorizia region
   • National Council
   • Liberation front
   • Primorska partisans
   • Slovene testament
  • dcterms:abstract
   • The article presents the activity of the Christian socialists in the Gorizia region in the years 1941–1945. In the leadership were priests and Catholic declared nonprofessionals that linked up in the joint Narodni svet (National council) with the liberals. The activity was spread over the entire Primorska region. At the aggression on Yugoslavia, they encouraged for organized non-party general Slovene national resistance. They were critical towards the both opposing groups, the Osvobodilna fronta and the Slovenska zaveza that were encountering in the sanguinary civil war. They were in connection with both movements and preventing an outbreak of civil war in the Primorska region. Their goal was nationality and annexation of the Primorska region to Slovenia. Until the end, they remained politically undefined; thus, the both movements named them the Middle of the Gorizia or Primorska region.
   • Članek predstavlja delovanje Goriških krščanskih socialcev v letih 1941–1945. V vodstvu so bili duhovniki in katoliško opredeljeni laiki, ki so se povezovali v skupnem Narodnem svetu z liberalci. Delovanje je bilo razširjeno po vsej Primorski. Ob napadu na Jugoslavijo so spodbujali k organiziranemu nestrankarskemu vseslovenskemu narodnemu odporu. Kritično so nastopali do obeh nasprotujočih si skupin, Osvobodilne fronte in Slovenske zaveze, ki sta se spopadli v krvavi državljanski vojni. Povezovali so se z obema strujama in preprečevali izbruh državljanske vojne na Primorskem. Njihov cilj je bil narodnost in priključitev Primorske k Sloveniji. Do konca so ostali politično neopredeljeni, zato sta jih obe struji imenovali Goriška ali Primorska Sredina.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848#page=1
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf