O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev

On Ardengo Soffici Kobilek and on other war diaries and recollection of Italian authors

Avtor(ji): Marušič, Branko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Članek sestavljata dva dela. Prvi del obravnava literarno napisani vojni dnevnik italijanskega književnika in slikarja Ardenga Sofficija (1879–1964), ki je kot častnik italijanske vojske sodeloval v 11. soški bitki ter je svoje spomine objavil v knjigi Kobilek (1918). Soffici se je v dnevniku predstavil kot izvrsten literarni pisec, a v njegovem pisanju ni besede o tem, da se bori na zemlji, kjer ne žive Italijani. Drugi del članka prikazuje mesto Slovencev in slovenske zemlje v obširnem ustvarjanju (spomini, dnevniki, književna dela) drugih italijanskih avtorjev, udeležencev bojev na slovenskih tleh ob reki Soči v prvi svetovni vojni. Le nekateri pisci vedo, da se bore na tleh, kjer žive Slovenci, a so jim v prvi vrsti pomembni italijanski državni interesi, povezani z vojno.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4734
  • dcterms:title
   • O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev
   • On Ardengo Soffici Kobilek and on other war diaries and recollection of Italian authors
  • dcterms:creator
   • Branko Marušič
  • dcterms:subject
   • Ardengo Soffici
   • prva svetovna vojna
   • soška fronta
   • dnevniki
   • spomini
   • Ardengo Soffici
   • World War I
   • the Isonzo front
   • diaries
   • recollections
  • dcterms:abstract
   • The article consists of two parts. The first deals with a literary written diary of the Italian writer and painter Ardengo Soffici (1879–1964) who took part as officer of the Italian army in the 11th Soča/Isonzo battle and published his recollections in the book Kobilek (1918). Soffici is in his diary presented as an excellent literary writer; yet in his writing are no words about battling on soil where Italians do not live. The second part of the article describes the stand of Slovenes and Slovene ground in the voluminous creation (memoirs, diaries, and literary works) of other Italian authors, participants in battles on Slovene ground along the river Soča/Isonzo in World War I. Only a few writers know they are battling on ground where Slovenes live, but of primary importance is to them the Italian state interests connected with the war.
   • Članek sestavljata dva dela. Prvi del obravnava literarno napisani vojni dnevnik italijanskega književnika in slikarja Ardenga Sofficija (1879–1964), ki je kot častnik italijanske vojske sodeloval v 11. soški bitki ter je svoje spomine objavil v knjigi Kobilek (1918). Soffici se je v dnevniku predstavil kot izvrsten literarni pisec, a v njegovem pisanju ni besede o tem, da se bori na zemlji, kjer ne žive Italijani. Drugi del članka prikazuje mesto Slovencev in slovenske zemlje v obširnem ustvarjanju (spomini, dnevniki, književna dela) drugih italijanskih avtorjev, udeležencev bojev na slovenskih tleh ob reki Soči v prvi svetovni vojni. Le nekateri pisci vedo, da se bore na tleh, kjer žive Slovenci, a so jim v prvi vrsti pomembni italijanski državni interesi, povezani z vojno.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848#page=1
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf