Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci

An Unfinished Story or Carlo Michelstaedter And Slovenes

Avtor(ji): Fon, Miloš
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Članek prikazuje stike in odnose goriškega filozofa Carla Michelstaedterja s Slovenci. V uvodu sta predstavljeni Michelstaedterjevo življenje in okolje, nato sledi prikaz njegovih stikov s Slovenci. Sklop "Michelstaedter in slovenščina" raziskuje njegovo znanje slovenščine. Prispevek prikazuje tudi njegovo povezavo s Slovenci v njegovem pisnem in likovnem opusu ter njegov pogled na Slovence.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4721
  • dcterms:title
   • Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci
   • An Unfinished Story or Carlo Michelstaedter And Slovenes
  • dcterms:creator
   • Miloš Fon
  • dcterms:subject
   • Carlo Michelstaedter
   • mednarodni odnosi
   • Gorica
   • goriški Slovenci
   • goriški Italijani
   • filozofija
   • literatura
   • likovna umetnost
   • Carlo Michelstaedter
   • international relations
   • Gorizia
   • Slovenes of the Gorizia region
   • Italians of tge Gorizia region
   • philosophy
   • literature
   • fine arts
  • dcterms:abstract
   • The article depicts the contacts and relations of the Gorizia philosopher Carlo Michelstaedter with Slovenes. In the introduction, Michelstaedter’s life and environment are represented, follows a review of his contacts with Slovenes. The set "Michelstaedter and Slovene language" researches his knowledge of Slovene. The contribution also describes his connection with Slovenes in his written and artistic opus, and his view upon Slovenes.
   • Članek prikazuje stike in odnose goriškega filozofa Carla Michelstaedterja s Slovenci. V uvodu sta predstavljeni Michelstaedterjevo življenje in okolje, nato sledi prikaz njegovih stikov s Slovenci. Sklop "Michelstaedter in slovenščina" raziskuje njegovo znanje slovenščine. Prispevek prikazuje tudi njegovo povezavo s Slovenci v njegovem pisnem in likovnem opusu ter njegov pogled na Slovence.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf