Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862)

Štefan Kocijančič And His Work In Gorizia, His Articles About The Gorizia Region In Zgodnja danica Between 1851-1862

Avtor(ji): Kolenc, Petra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek oriše življenjsko pot slovenskega duhovnika, poliglota, jezikoslovca, bibliotekarja, profesorja Štefana Kociančiča in njegovo delovanje v Gorici sredi 19. stoletja. Opozori na vlogo goriškega bogoslovnega semenišča pri vzpostavljanju slovenske identitete v mestu in Kociančičevo prizadevanje za rabo slovenskega jezika v javnosti. Besedilo se v nadaljevanju osredotoči na Kociančičeve prispevke "Iz Gorice", ki so med letoma 1851 in 1862 izhajali v katoliškem časniku Zgodnja danica. Avtor v njih obravnava aktualne dogodke, ki so v omenjenih letih odmevali v Gorici in širši okolici. Njegove publicistične objave hkrati opisujejo zgodovinsko, jezikovno, narodnostno in kulturno pestrost Gorice sredi 19. stoletja. Nekoliko daljši izseki Kociančičevih besedil pa pričajo o stanju slovenščine izpred sto petdesetih let.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4720
  • dcterms:title
   • Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862)
   • Štefan Kocijančič And His Work In Gorizia, His Articles About The Gorizia Region In Zgodnja danica Between 1851-1862
  • dcterms:creator
   • Petra Kolenc
  • dcterms:subject
   • Gorica
   • 19. stoletje
   • Štefan Kociančič
   • Centralno bogoslovno semenišče
   • Zgodnja danica
   • Gorizia
   • 19th century
   • Štefan Kociančič
   • Central theological seminary
   • Zgodnja danica
  • dcterms:abstract
   • The article illuminates life and work of the Slovenian priest, polyglot, linguist, librarian and professor Štefan Kociančič, whose life and work was connected with the town of Gorizia, where he lived and worked in the middle of the 19th century. Theological seminary, where Kociančič spent most of his life being a theological professor and librarian, played a very important role in the reestablishing of the Slovenian identity in the town, where different identities (Italian, Friulan, Slovene) coexisted. Kociančič also played important role in Slovenian language to become one of the public languages in the town. Between 1851 and 1862 he published articles about current affairs going on in Gorizia and its surroundings in the catholic paper Zgodnja danica. His articles represent a very important source of what Gorizia linguistically, historically, nationally and culturally looked like in the middle of the 19th century. Longer inserts of Kociančič texts were chosen intentionally to show the position of the Slovenian language 150 years ago.
   • Prispevek oriše življenjsko pot slovenskega duhovnika, poliglota, jezikoslovca, bibliotekarja, profesorja Štefana Kociančiča in njegovo delovanje v Gorici sredi 19. stoletja. Opozori na vlogo goriškega bogoslovnega semenišča pri vzpostavljanju slovenske identitete v mestu in Kociančičevo prizadevanje za rabo slovenskega jezika v javnosti. Besedilo se v nadaljevanju osredotoči na Kociančičeve prispevke "Iz Gorice", ki so med letoma 1851 in 1862 izhajali v katoliškem časniku Zgodnja danica. Avtor v njih obravnava aktualne dogodke, ki so v omenjenih letih odmevali v Gorici in širši okolici. Njegove publicistične objave hkrati opisujejo zgodovinsko, jezikovno, narodnostno in kulturno pestrost Gorice sredi 19. stoletja. Nekoliko daljši izseki Kociančičevih besedil pa pričajo o stanju slovenščine izpred sto petdesetih let.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf