Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716

A Register Of The Tolmin Rebels In The Dungeons Of The Castle In Gorizia 1713-1716

Avtor(ji): Dolenc, Janez
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Veliki tolminski kmečki punt je bil sredi junija 1713 zadušen, puntarji so se razbežali. A vojaške patrulje so preiskovale vasi in iskale vodilne puntarje, jih aretirale in vodile na goriški grad. Tam so jetnika vpisali na seznam, ki se je ohranil v Dvornem arhivu na Dunaju. Na obeh straneh enega lista papirja je tako vpisanih več kot sto imen. Poleg imena je navadno, a ne dosledno zapisan tudi kraj bivanja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4719
  • dcterms:title
   • Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716
   • A Register Of The Tolmin Rebels In The Dungeons Of The Castle In Gorizia 1713-1716
  • dcterms:creator
   • Janez Dolenc
  • dcterms:subject
   • Tolminski puntarji
   • goriški grad
   • seznam
   • Tolmin rebels
   • Gorizia castle
   • register
  • dcterms:abstract
   • The great Tolmin peasant rising was in the middle of June 1713 smothered, the rebels scattered. However, the military patrols inspected the villages and sought the leading rebels, arrested them and lead them to the castle in Gorizia. There they put the prisoners on a register, which is preserved in the Court Archives in Vienna. On both sides of a single sheet of paper, over a hundred names are registered. Usually but not consistently, the place of dwelling is written along the name.
   • Veliki tolminski kmečki punt je bil sredi junija 1713 zadušen, puntarji so se razbežali. A vojaške patrulje so preiskovale vasi in iskale vodilne puntarje, jih aretirale in vodile na goriški grad. Tam so jetnika vpisali na seznam, ki se je ohranil v Dvornem arhivu na Dunaju. Na obeh straneh enega lista papirja je tako vpisanih več kot sto imen. Poleg imena je navadno, a ne dosledno zapisan tudi kraj bivanja.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf