Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov

Gian Giacomo D'ischia: Identities And Ethnic Conceptions In Light Of His Historical Essays

Avtor(ji): Makuc, Neva
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava zgodovinopisno produkcijo furlanskega zgodovinopisca Gian Giacoma D'Ischie († 1688), ki se je odlikoval zlasti s prvo tiskano monografijo Goriške Historia della principale Contea di Goritia (Udine 1684). Pozornost je usmerjena na njegovo identiteto (družbeno, lingvistično itd.) in zlasti na njegov odnos do etničnih skupnosti.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4717
  • dcterms:title
   • Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov
   • Gian Giacomo D'ischia: Identities And Ethnic Conceptions In Light Of His Historical Essays
  • dcterms:creator
   • Neva Makuc
  • dcterms:subject
   • D'lschia
   • Bavčer
   • Goriška
   • Furlanija
   • zgodovinopisje
   • etničnost
   • identiteta
   • Slovani
   • Slovenci
   • D'lschia
   • Bavčer
   • the Gorizia region
   • Friuli
   • historiography
   • ethnicity
   • identity
   • Slavs
   • Slovenes
  • dcterms:abstract
   • The contribution deals with the historiographic production of the Friulian historiographer Gian Giacomo D'Ischia (died 1688) who is distinguished for the first printed monograph of the Gorizia region, the Historia delle principale Contea di Goritia (Udine 1584). Attention is focused on his identity (social, linguistic etc.), and especially on his relation to ethnic communities.
   • Prispevek obravnava zgodovinopisno produkcijo furlanskega zgodovinopisca Gian Giacoma D'Ischie († 1688), ki se je odlikoval zlasti s prvo tiskano monografijo Goriške Historia della principale Contea di Goritia (Udine 1684). Pozornost je usmerjena na njegovo identiteto (družbeno, lingvistično itd.) in zlasti na njegov odnos do etničnih skupnosti.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf