Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe

Civic Settlements Of The Vipava Region And Their Particularities Up To The End Of The Feudal Age

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava historična meščanska naselja, tj. mesto in dva oz. tri trge na Vipavskem, območju na meji med deželama Goriško in Kranjsko. Vsako od obravnavanih naselij so zaznamovale posebnosti, ki jim je tudi v širšem prostoru le težko najti primerjavo, povezovalo pa jih je predvsem dejstvo, da so navkljub naslovu mesto oz. trg funkcionirala kot navadne vaške soseske, privilegirane z nekaterimi gospodarskimi predpravicami.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4716
  • dcterms:title
   • Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe
   • Civic Settlements Of The Vipava Region And Their Particularities Up To The End Of The Feudal Age
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • mesto
   • trg
   • tabor
   • Vipava
   • Vipavski Križ
   • Podnanos
   • Ajdovščina
   • town
   • borough
   • rally
   • Vipava
   • Vipavski Križ
   • Podnanos
   • Ajdovščina
  • dcterms:abstract
   • The contribution deals with historical civic settlements, that is with a town and two or three boroughs in the Vipava region, a bordering region between the provinces Gorizia and Carniola. Each of the treated settlements were marked by particularities for which a comparison can hardly be found even in a broader space; connecting them was primarily the fact that despite the title town or borough, they functioned as common village communities granted with some economic privileges.
   • Prispevek obravnava historična meščanska naselja, tj. mesto in dva oz. tri trge na Vipavskem, območju na meji med deželama Goriško in Kranjsko. Vsako od obravnavanih naselij so zaznamovale posebnosti, ki jim je tudi v širšem prostoru le težko najti primerjavo, povezovalo pa jih je predvsem dejstvo, da so navkljub naslovu mesto oz. trg funkcionirala kot navadne vaške soseske, privilegirane z nekaterimi gospodarskimi predpravicami.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:848
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf