Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino

Avtor(ji): Bučić, Vesna
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  V članku je osvetljen lik Notranjca Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, ki je s svojo številno družino živel v Trstu in na Reki. Kot vseskozi zaveden Slovenec je zaradi velikih volil za narodne potrebe postal častni občan mnogih slovenskih mest. S svojo ustvarjalnostjo je ostal tesno povezan s Kranjsko in Istro kakor tudi z madžarskimi, hrvaškimi, italijanskimi in avstrijskimi bankami, zavarovalnicami in hranilnicami. Kot velikega slovenskega rodoljuba, mecena, izjemnega dobrotnika, genialnega finančnika in enega najuspešnejših slovenskih gospodarstvenikov ga slovenski zgodovinarji uvrščajo med najbogatejše Slovence. Bil je človek z visoko razvito estetsko kulturo, ljubitelj umetnosti in veliki podpornik umetnikov. Za seboj je pustil lepo število monumentalnih historicističnih objektov, ki še danes služijo svojemu prvotnemu namenu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4647
  • dcterms:title
   • Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino
  • dcterms:creator
   • Vesna Bučić
  • dcterms:subject
   • Josip Gorup pl. Slavinjski
   • družina Gorup
   • Slavina
   • gospodarstvo
   • mecen
   • Ljubljana
   • Reka
   • Koroška
   • Strmol
   • realizem
   • arhitekturni historicizem
   • Josip Gorup von Slavinjski
   • Gorup familiy
   • Slavina
   • economics
   • patron
   • Ljubljana
   • Rijeka
   • Carinthia
   • Strmol
   • realism
   • architectural historicism
  • dcterms:abstract
   • In the article, the person of Josip Gorup von Slavinjski is illuminated who with his numerous family lived in Trieste and in Rijeka. As a throughout nationally conscious Slovene and due to many bequeaths for national needs he became honourable citizen of several Slovene towns. With his creativity, Gorup remained tightly connected with Carniola and Istria as well as with Hungarian, Croatian, Italian and Austrian banks, insurance companies and savings banks. As a great Slovene patriot, patron, exceptional benefactor, genius financier and one of the most successful Slovene economists, Slovene historians range Gorup among the wealthiest Slovenes. He was a person of highly developed aesthetic culture, admirer of art and grand supporter of artists. He left behind a considerable number of monumental historicist objects, which even nowadays serve their original purpose.
   • V članku je osvetljen lik Notranjca Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, ki je s svojo številno družino živel v Trstu in na Reki. Kot vseskozi zaveden Slovenec je zaradi velikih volil za narodne potrebe postal častni občan mnogih slovenskih mest. S svojo ustvarjalnostjo je ostal tesno povezan s Kranjsko in Istro kakor tudi z madžarskimi, hrvaškimi, italijanskimi in avstrijskimi bankami, zavarovalnicami in hranilnicami. Kot velikega slovenskega rodoljuba, mecena, izjemnega dobrotnika, genialnega finančnika in enega najuspešnejših slovenskih gospodarstvenikov ga slovenski zgodovinarji uvrščajo med najbogatejše Slovence. Bil je človek z visoko razvito estetsko kulturo, ljubitelj umetnosti in veliki podpornik umetnikov. Za seboj je pustil lepo število monumentalnih historicističnih objektov, ki še danes služijo svojemu prvotnemu namenu.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:847
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf