"Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in – spoznali smo se" Utrinki s poti cesarja Franca Jožefa I. od Ljubljane do Jesenic 16. in 17. julija 1883

Avtor(ji): Globočnik, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Kult cesarja Franca Jožefa I. je imel v večnacionalni habsburški monarhiji povezovalno vlogo. Cesar je postopoma postal osrednji simbol monarhije, njegovi obiski posameznih dežel so imeli večstransko politično-propagandno nalogo. Julija 1883 je počastil šeststoletnico habsburške vladavine na Kranjskem in Štajerskem z obiskom obeh dežel. Na poti je napravil okrog 10 postankov, med katerimi je prisluhnil kratkim pozdravnim govorom županov, poslancev in duhovnikov v slovenskem in nemškem jeziku. Prizorišča sprejema cesarja so bila skrbno okrašena, ob poti, v mestih in trgih so se zbirale množice. Slovensko prebivalstvo je želelo opozoriti cesarja na prevladujoč slovenski značaj dežele Kranjske.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4645
  • dcterms:title
   • "Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in – spoznali smo se" Utrinki s poti cesarja Franca Jožefa I. od Ljubljane do Jesenic 16. in 17. julija 1883
  • dcterms:creator
   • Damir Globočnik
  • dcterms:subject
   • cesar Franc Jožef I.
   • monarhični kult
   • slovesnosti
   • Habsburžani
   • Kranjska
   • Štajerska
   • Emperor Francis Joseph I.
   • monarchal cult
   • solemnities
   • the Habsburgs
   • Carniola
   • Styria
  • dcterms:abstract
   • The cult of Emperor Francis Joseph I had in the multinational Habsburg monarchy a connecting role. The emperor gradually became the central symbol of the monarchy; his visits to individual provinces were of versatile political-propaganda tasks. In July 1883, he honoured the sexcentenary of the Habsburg government in Carniola and Styria by visiting the both provinces. On the journey the emperor made approximately ten stays during which he listened to brief greeting speeches of mayors, delegates and priests in Slovene and German languages. The reception scenes were carefully decorated, crowds gathered along the way, in towns and boroughs. The Slovene population wanted to remind the emperor of the predominant Slovene character of the province of Carniola.
   • Kult cesarja Franca Jožefa I. je imel v večnacionalni habsburški monarhiji povezovalno vlogo. Cesar je postopoma postal osrednji simbol monarhije, njegovi obiski posameznih dežel so imeli večstransko politično-propagandno nalogo. Julija 1883 je počastil šeststoletnico habsburške vladavine na Kranjskem in Štajerskem z obiskom obeh dežel. Na poti je napravil okrog 10 postankov, med katerimi je prisluhnil kratkim pozdravnim govorom županov, poslancev in duhovnikov v slovenskem in nemškem jeziku. Prizorišča sprejema cesarja so bila skrbno okrašena, ob poti, v mestih in trgih so se zbirale množice. Slovensko prebivalstvo je želelo opozoriti cesarja na prevladujoč slovenski značaj dežele Kranjske.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:847
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf