Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja

Avtor(ji): Dular, Anja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Založniška in tiskarska hiša Johanna Thomasa Trattnerja (1719–1798) je v sedemdesetih letih 18. stoletja razširila svoje delovanje po celotni monarhiji, odprli so podružnice v Gorici in Trstu, Pešti, Innsbrucku, Linzu, Varaždinu in Zagrebu. Poleg tega je imel zveze s trgovci v več kot dvajsetih krajih – npr. v Brnu, Varšavi, Leipzigu, Frankfurtu na Maini, kjer je prodajal s pomočjo posrednikov. V Ljubljani je imel dobre sodelavce med predstavniki kranjskih knjigotržcev. Zanj jezikovne razlike niso predstavljale ovir, prej je znal iz tega kovati dobiček. Tiskal in prodajal je knjige v nemščini, latinščini, italijanščini, francoščini, hrvaščini, češčini, madžarščini in tudi slovenščini.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4640
  • dcterms:title
   • Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja
  • dcterms:creator
   • Anja Dular
  • dcterms:subject
   • tiskarstvo
   • Janez Tomaž Trattner
   • 18. stoletje
   • Avstrija
   • Dunaj
   • kulturna zgodovina
   • printing
   • Johann Thomas Trattner
   • 18h century
   • Austria
   • Vienna
   • cultural history
  • dcterms:abstract
   • The publishing and printing house of Johann Thomas Trattner (1719–1798) has broadened in the 70ies of the 18th century its activity over the entire monarchy; they opened branches in Gorizia, Trieste, Pest, Innsbruck, Linz, Varaždin and in Zagreb. In addition, Trattner had contacts with tradesmen in over twenty towns – for example in Brno, Warsaw, Leipzig, Frankfurt am Main, where he was selling with the help of agents. In Ljubljana, he had good co-operators among the representatives of Carniolian booksellers. To Trattner, language differences did not present obstacles; he rather coined profit from them. He printed and sold books in German, Latin, Italian, French, Croatian, Czech, Hungarian languages and as well in Slovene.
   • Založniška in tiskarska hiša Johanna Thomasa Trattnerja (1719–1798) je v sedemdesetih letih 18. stoletja razširila svoje delovanje po celotni monarhiji, odprli so podružnice v Gorici in Trstu, Pešti, Innsbrucku, Linzu, Varaždinu in Zagrebu. Poleg tega je imel zveze s trgovci v več kot dvajsetih krajih – npr. v Brnu, Varšavi, Leipzigu, Frankfurtu na Maini, kjer je prodajal s pomočjo posrednikov. V Ljubljani je imel dobre sodelavce med predstavniki kranjskih knjigotržcev. Zanj jezikovne razlike niso predstavljale ovir, prej je znal iz tega kovati dobiček. Tiskal in prodajal je knjige v nemščini, latinščini, italijanščini, francoščini, hrvaščini, češčini, madžarščini in tudi slovenščini.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:847
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf