Slikarska zbirka v gradu Strmol

A Collection Of Paintings At The Strmol Castle

Avtor(ji): Globočnik, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Slikarska zbirka v gradu Strmol je odraz statusa, ki ga je grad imel za časa zadnjega pred- in medvojnega lastnika, in prizadevanj, ki so v obdobju po 2. svetovni vojni Strmol spremenile v protokolarni objekt. Provenienca posameznih umetnin žal ni vedno razvidna. Izstopajo dela nekaterih uveljavljenih tujih in domačih slikarjev (npr. Niccolo Frangipane, Franz Xaver von Pausinger, Josef Schmitzberger, Leopold Layer, Ivana Kobilca ...). Več kot 30 del je naslikal Josip Gorup, brat Ksenije Hribar.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4620
  • dcterms:title
   • Slikarska zbirka v gradu Strmol
   • A Collection Of Paintings At The Strmol Castle
  • dcterms:creator
   • Damir Globočnik
  • dcterms:subject
   • Strmol
   • likovne zbirke
   • slikarstvo
   • grafika
   • vladni fond
   • protokolarni objekti
   • Strmol
   • art collections
   • painting
   • graphics
   • governmental fund
   • state service facilities
  • dcterms:abstract
   • The collection of paintings at the castle of Strmol is a reflection of the status of the castle under its last pre- and interwar owner, and of endeavours, which in the period after World War II changed the Strmol castle into a state service facility. The provenience of individual works of art is unfortunately not always clear. Noticeable are the works of some reputable foreign and local painters (for example Niccolo Frangipane, Franz von Pausinger, Josef Schmitzberger, Leopold Layer, Ivana Kobilca ...). Over thirty works were painted by Josip Gorup, brother of Ksenija Hribar.
   • Slikarska zbirka v gradu Strmol je odraz statusa, ki ga je grad imel za časa zadnjega pred- in medvojnega lastnika, in prizadevanj, ki so v obdobju po 2. svetovni vojni Strmol spremenile v protokolarni objekt. Provenienca posameznih umetnin žal ni vedno razvidna. Izstopajo dela nekaterih uveljavljenih tujih in domačih slikarjev (npr. Niccolo Frangipane, Franz Xaver von Pausinger, Josef Schmitzberger, Leopold Layer, Ivana Kobilca ...). Več kot 30 del je naslikal Josip Gorup, brat Ksenije Hribar.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:802
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf