Srebrnina na gradu Strmol

Silverware At The Strmol Castle

Avtor(ji): Simoniti, Marjetica
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Srebrno namizno posodje in drugi okrasni predmeti iz srebra na gradu Strmol izvirajo iz različnih, predvsem srednjeevropskih srebrarskih središč, razen nekaterih posod ruske provenience. Med njimi so ročno izdelani kosi, večino pa predstavljajo serijski, že industrijski izdelki. Slogovno jih opredeljujejo značilnosti historicističnih slogov, ki so prevladovali v umetni obrti od srede 19. do začetka 20. stoletja. Med njimi sta bila najbolj priljubljena barok in rokoko, ki kot slogovni usmeritvi prevladujeta tudi v srebrnih historicističnih izdelkih na strmolskem gradu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4615
  • dcterms:title
   • Srebrnina na gradu Strmol
   • Silverware At The Strmol Castle
  • dcterms:creator
   • Marjetica Simoniti
  • dcterms:subject
   • Grad Strmol
   • srebrnina
   • Hribar
   • novi barok
   • novi rokoko
   • Strmol castle
   • silverware
   • Hribar
   • new barogue
   • new rococo
  • dcterms:abstract
   • The silver tableware and other silver decorative items at the Strmol castle originate from various mainly Central European silversmith centres with the exception of some silverware of Russian provenience. Among them are hand-made pieces; yet the majority are serial or industrial products. They are defined by characteristics of historicist styles that were prevalent in arts and crafts from the middle of the 19th century to the beginning of the 20th Most popular styles were baroque and rococo, which prevail in silver historicist items at the Strmol castle.
   • Srebrno namizno posodje in drugi okrasni predmeti iz srebra na gradu Strmol izvirajo iz različnih, predvsem srednjeevropskih srebrarskih središč, razen nekaterih posod ruske provenience. Med njimi so ročno izdelani kosi, večino pa predstavljajo serijski, že industrijski izdelki. Slogovno jih opredeljujejo značilnosti historicističnih slogov, ki so prevladovali v umetni obrti od srede 19. do začetka 20. stoletja. Med njimi sta bila najbolj priljubljena barok in rokoko, ki kot slogovni usmeritvi prevladujeta tudi v srebrnih historicističnih izdelkih na strmolskem gradu.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:802
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf