Park ob gradu Strmol

The Strmol Castle Park

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek predstavlja raziskavo zgodovine krajinsko arhitekturne zasnove ob gradu Strmol in umeščenost zasnove v širši prostor. Prikazuje razvoj parkovne zasnove od srednjega veka dalje, s poudarkom na prenovi 20. stoletja, ki jo je izvedel Rado Hribar na podlagi načrtov dunajskega krajinskega arhitekta Alberta Escha. Parkovna zasnova, ki združuje elemente angleškega krajinskega sloga z ortogonalnimi ureditvami na južnem parterju, je ena bolje ohranjenih zasnov v Sloveniji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4611
  • dcterms:title
   • Park ob gradu Strmol
   • The Strmol Castle Park
  • dcterms:creator
   • Vesna Kolar Planinšič
  • dcterms:subject
   • grad Strmol
   • krajinska arhitektura
   • grajski park
   • vrtna arhitektura
   • oblikovana krajina
   • Rado Hribar
   • Albert Esch
   • Strmol castle
   • landscape architecture
   • castle park
   • garden architecture
   • designed landscape
   • Rado Hribar
   • Albert Esch
  • dcterms:abstract
   • The article shows the history of landscape architecture design of the castle Strmol and it's position in the broader area. It represents the development of the park from the middle age to the 20th century. It emphasis on the reconstruction of the last owner Rado Hribar made on the base of the Vienna landscape architect plans from Albert Esch. The park conception, that merges park elements of the english landscape style and elements of ortogonal design of parter on the south of the castle, is one of the best preserved historical landscapes in Slovenia.
   • Prispevek predstavlja raziskavo zgodovine krajinsko arhitekturne zasnove ob gradu Strmol in umeščenost zasnove v širši prostor. Prikazuje razvoj parkovne zasnove od srednjega veka dalje, s poudarkom na prenovi 20. stoletja, ki jo je izvedel Rado Hribar na podlagi načrtov dunajskega krajinskega arhitekta Alberta Escha. Parkovna zasnova, ki združuje elemente angleškega krajinskega sloga z ortogonalnimi ureditvami na južnem parterju, je ena bolje ohranjenih zasnov v Sloveniji.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:802
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf