Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina

The Strmol Castle Lord Rado Hribar And His Family

Avtor(ji): Hribar, Angelika
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Rado Hribar, zadnji zasebni lastnik gradu Strmol, je izšel iz znane ljubljanske družine slovenskega tiskarja, industrijalca, politika in slovanofila Dragotina Hribarja. Mati Evgenija Šumi (Schumi) pa je bila iz meščanske družine tovarnarjev slaščic Franca in Josipine Schumi. Prispevek prinaša kratko zgodovino družin ustanoviteljic tovarne bonbonov Šumi in tovarne trikotaže Pletenina in še nekaj o družini, iz katere je izšla Radova žena Ksenija, vnukinja "najbogatejšega Slovenca" Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, doma iz Slavine pri Postojni.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4608
  • dcterms:title
   • Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina
   • The Strmol Castle Lord Rado Hribar And His Family
  • dcterms:creator
   • Angelika Hribar
  • dcterms:subject
   • rodbina Dragotina Hribarja
   • tovarna Šumi
   • tovarna Pletenina
   • Rado Hribar
   • grad Strmol
   • Familiy of Dragotin Hribar
   • factory Šumi
   • factory Pletenina
   • Rado Hribar
   • Strmol castle
  • dcterms:abstract
   • Rado Hribar, the last private possessor of the castle of Strmol was from a known Ljubljana family of a Slovene printer, industrialist, politician and follower of Slavic idea Dragotion Hribar. The mother Evgenija Šumi (Schumi) was from the middle-class family of dainty manufacturers of Franc and Josipina Schumi. The contribution brings a short history of the families, founders of the candy factory Šumi and the knitwear factory Pletenina, and some information about the family from which Rado's wife Ksenija, granddaughter of "the richest Slovene" Josip Gorup-Slavinjski from Slavina near Postojna, originated.
   • Rado Hribar, zadnji zasebni lastnik gradu Strmol, je izšel iz znane ljubljanske družine slovenskega tiskarja, industrijalca, politika in slovanofila Dragotina Hribarja. Mati Evgenija Šumi (Schumi) pa je bila iz meščanske družine tovarnarjev slaščic Franca in Josipine Schumi. Prispevek prinaša kratko zgodovino družin ustanoviteljic tovarne bonbonov Šumi in tovarne trikotaže Pletenina in še nekaj o družini, iz katere je izšla Radova žena Ksenija, vnukinja "najbogatejšega Slovenca" Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, doma iz Slavine pri Postojni.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:802
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf